Vzvodi pritiska na lokalne skupnosti_ 2.del

Alenka Bratušek (foto: STA).

Vezano na naše zadnje sporočilo za javnost vas obveščamo, da sta župan Občine Polzela  in župan Občine Braslovče  danes, v torek 23.4. 2019,  pozvana na sestanek v kabinet predsednika vlade RS. Na Polzeli je že takoj zvečer ob 19.00 uri sklicana izredna seja občinskega sveta, zaprta za medije in občane. Naslednji dan ob 17.00 uri pa izredna seja občinskega sveta v Braslovčah.  Obe seji imata  samo eno  točko dnevnega reda, t.j. oblikovanje stališča, ali bi občini še vztrajali pri Zahtevi za ustavno presojo  Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS št. 3/17),

ali bi jo umaknili. Svetniki za izredni seji niso prejeli gradiva. Vse to pred napovedano skorajšnjo obravnavo  zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti Ustavnega sodišča, neodvisnega in avtonomnega najvišjega državnega organa sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter varuha ustavnosti in zakonitosti.

Kdo se boji presoje na Ustavnem sodišču in zakaj?  

Z lepimi pozdravi,

Združene civilne iniciative Savinjske doline

https://www.facebook.com/Zdru%C5%BEene-civilne-iniciative-Savinjske-doline-627960417348083/

http://cibraslovce.blogspot.com/