MINISTER GAŠPERŠIČ NA OBISKU V ŠALEŠKI DOLINI IN NA KOROŠKEM

TRETJA RAZVOJNA OS (Vir: youtube.com)

V petek, 10. marca, je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s sodelavci obiskal Koroško in Šaleško dolino. Zagotovil je, da vse priprave glede gradnje tretje razvojne osi potekajo skladno z zastavljenimi plani.

Ob začetku obiska je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič povedal, da projekt tretje razvojne osi ni le enostranski pristop načrtovanja cestne infrastrukture, ki bi upošteval samo prometno povpraševanje, ampak v največji meri upošteva tudi razvojne vidike regij in je prepoznan kot prioriteten in nujen.

»Če bo šlo vse po načrtih in brez zapletov, se bomo po hitri cesti vse do Slovenj Gradca lahko zapeljali do konca leta 2023,« je še dodal.

PRIKLJUČEK VELENJE (Vir: youtube.com)

V Šaleški dolini si je minister ogledal podjetje Gorenje d.d. in logistični center NAVIS, kjer je z razgledne ploščadi mogoče videti del trase tretje razvojne osi. Po besedah ministra Gašperšiča je projekt dobil formalno prioriteto v lanskem letu, ko je bil vključen v Nacionalni program razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 2030, letos januarja pa je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper do priključka Velenje jug.

PRIKLJUČEK ŠENTRUPERT (Vir: youtube.com)

Na okrogli mizi, kjer je družba Dars predstavila potek gradnje tretje razvojne osi, je minister v nagovoru glede terminskega plana napovedal, da bo prvi šest- letni operativni načrt razvoja infrastrukture predvidoma pripravljen in obravnavan na vladi v prvi polovici letošnjega leta, prva gradbena dovoljenja, čemur bo sledila objava razpisov za gradnjo in pričetek gradnje, pa po napovedih ministra Gašperšiča pričakujejo proti koncu leta 2018. »Po okvirnem terminskem planu naj bi bila nova cestna povezava A-1-Velenje-Slovenj Gradec kot celota predana prometu leta 2023, posamezne zaključene funkcionalne etape pa lahko tudi prej,« je še dodal Gašperšič.

Glede na to, da je nova cestna povezava prometno učinkovita le kot celota (od avtoceste A1 do Slovenj Gradca), naj bi pripravljalna in prehodna dela ter pa tudi gradnja po napovedih ministra Gašperšiča potekala čim bolj sinhronizirano na obeh odsekih hkrati. Kar pa se tiče financiranja, je minister povedal, da so finančna sredstva za izvedbo predhodnih del zagotovljena, Dars pa ima za pripravljalna dela kot investitor gradnje za leto 2017 predvidena sredstva za naročilo in pričetek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo geoloških raziskav tako za odsek Šentrupert- Velenje kot tudi odsek Velenje- Slovenj Gradec. Sredstva za pridobitev nepremičnin naj bi v državnem proračunu letos bila zagotovljena iz namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za cestninske ceste. Za zapiranje finančne konstrukcije in dolgoročnega investiranja izgradnje ceste od A-1 do Slovenj Gradca pa Ministrstvo za infrastrukturo in Dars usklajujeta predlog različnih možnih virov financiranja. (Vir: Ministrstvo za infrastrukturo)