SPREJET NOV TOBAČNI ZAKON

pixabay.com

V Državnem zboru je bil 15. februarja 2017 z 61 glasovi za in nobenemu proti sprejet zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Zakon naj bi prinesel dokazano učinkovite ukrepe v boju proti kajenju, v veljavo pa je stopil z današnjim dnem.

Vsako leto zaradi bolezni, ki jih povzroči raba tobaka, umre skoraj 6 milijonov ljudi. Tobak je v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja med različnimi dejavniki tveganja za zdravje najpomembnejši prepričljivi vzrok smrti in med najpomembnejšimi za breme bolezni.

Zakon bo skladno z določbami Direktive 2014/40/EU in Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom določal celovit nabor dokazano učinkovitih ukrepov, ki vključujejo:

  • velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov,
  • prepoved značilnih arom, ki olajšujejo začetek kajenja kot sta npr. vanilija in mentol,
  • strožje ukrepe za preprečevanje ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (identifikacijska oznaka in varnostni element na embalaži tobačnih izdelkov),
  • enotno embalažo cigaret in tobaka za zvijanje,
  • popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
  • uvedbo dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
  • jasnejšo definicijo zaprtega prostora,
  • prepoved uporabe in prikazovanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin ter javnih nastopov, namenjenih mlajšim od 18 let,
  • izenačitev obravnave elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki in
  • prepoved kajenja v vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb. (www.mz.gov.si)

Z uvedbo teh ukrepov bosta po mnenju ministrstva razbremenjena tako zdravstvo kot tudi gospodarstvo. Povečala pa naj bi se tudi blaginja in kakovost življenja posameznika. Ukrepi, ki jih določa zakon bodo podprti z ozaveščanjem in dodatnimi preventivnimi programi za odvajanje od kajenja, saj je v ta namen Vlada Republike Slovenije ob sprejemu predloga zakona že zagotovila dodatna sredstva.

Po mnenju ministrstva naj bi tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v Sloveniji zahteval največ življenj.  Rabi tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih starih več kot 30 let. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih pripisujejo kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 na leto. Veliko breme za posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih povzroča kajenje.
Na Ministrstvu za zdravje navajajo glavne cilje predloga zakona. To so preprečevanje začetka kajenja med mladostniki in mladimi osebami, spodbujanje opuščanja kajenja, zmanjšanje izpostavljenosti tobačnemu dimu in posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje umrljivosti ter stroškov zaradi rabe tobaka.