V okviru investicije bodo v Mestni občini  Velenje izgradili sekundarne cevovode, priključne vodovode, tipsko črpališče in elektro priključek za hidroforno postajo.

Tretja faza vodovoda Petelinjek zajema izgradnjo vodovodnega omrežja skupne dolžine 774 m. Z investicijo bodo tako zaključili z izgradnjo vodovoda Petelinjek in 10 občanom omogočili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo.

V okviru zaključne tretje faze izgradnje vodovoda Petelinjek je načrtovana izgradnja cevovoda 2b, ki se priključuje na cevovod 2a, ki so ga izvedli v okviru druge faze. Cevovod 2b je predviden do hidroforne postaje, tipskega črpališča, ki bo iz PE materiala. Od črpališča bo cevovod potekal skozi gozd do vrha območja Petelinjek, preko katerega se bodo na novo s pitno vodo oskrbovali štirje objekti.

Predviden zaključek gradnje je do konca meseca avgusta 2024. Vrednost investicije je ocenjena na 160.000 evrov brez DDV.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje