DOBER DAN SAVINJSKO- ŠALEŠKA!

egradiva.gis.si

PO POTEH PREMOGOVNIŠTVA, ENERGETIKE, HMELJARSTVA IN TURIZMA

S 1. marcem je s svojim delovanjem pričel portal Savinjsko- Šaleške novice.si. Portal je namenjen bralcem vseh starosti in vseh regij Slovenije. S svojimi objavami želimo obveščati širšo javnost o dogajanju v Savinjski in Šaleški dolini.

Šaleška dolina (tudi Velenjska kotlina) je dolina na severnem delu Slovenije, na območju severovzhodnega predalpskega hribovja. Na zahodu ga obdajajo Kamniško- Savinjske Alpe, na vzhodu gorovje Pohorja, na jugu pa Posavsko hribovje. Dolina poteka v smeri severozahod- jugovzhod in je približno 8 kilometrov dolga ter 2 kilometra široka.

www.velenje.si

Od Zgornje in Spodnje Savinjske doline jo ločijo Golte, Skornški hribi, paški vrhovi z goro Oljko in Ponikovska planota. Zaradi rudarstva se v dolini ugrezajo tla, kjer voda zalije udornine. Tako so nastala Šaleška jezera znotraj eksploatacijske cone Premogovnika Velenje. Največje jezero je Velenjsko jezero, sledita Družmirsko in Škalsko jezero, ki pa se je začelo formirati že pred drugo svetovno vojno. Kjer se danes nahajajo jezera, je bilo nekoč več podeželskih naselij: Škale, Družmirje in Preloge. Vsa so se pogreznila in tako delno ali v celoti izginila. Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno spreminja, prav tako se spreminjajo tudi Šaleška jezera. (Vir: Wikipedija)

Savinjska dolina je dolina, ki se je oblikovala ob reki Savinji, sestavlja pa jo 14 občin. Savinjska dolina se deli na dve pokrajinski enoti:

  • Zgornja Savinjska dolina

    www.slovenija.eu.com
  • Spodnja Savinjska dolina

Zgornja Savinjska dolina se širi od Soteske (Ljubija) v Logarsko dolino. Spodnja Savinjska dolina pa obsega široko ravnino ob Savinji in njenih pritokih med Sotesko in Celjem. Kot erozijsko- tektonska tvorba se nadaljuje na vzhod do Ponikve (Celjska kotlina) in dolino pod Celjem, ki je prečno zarezana v Posavsko hribovje (dolina med Celjem in Zidanim Mostom). (Vir: Wikipedija)

www.porecje-savinje.si

Skozi čas se je na temelju starodavnih družinskih obrti in dejavnosti razvila bogata tradicija, ki še danes razvojno zaznamuje posamezna območja Savinjske regije. Posebnost regije je tradicija hmeljarstva, edinstvena v Sloveniji in značilna za Spodnjo Savinjsko dolino. Savinjska regija ima izjemno lesno bogastvo, saj jo na več kot 60% prekrivajo gozdovi. Ima pa tudi izjemno vodno bogastvo z veliko rek, jezer ter izvirov pitne, termalne in mineralne vode. (Vir: RASR)

 

Skupaj z Vami želimo ustvarjati dobre zgodbe, zgodbe, ki bodo dosegle čim večje število bralcev, zgodbe, ki bodo osveščale.

 Z željo, da želite določeno zgodbo deliti z nami, Vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Vabljeni k spremljanju!

Uredništvo Savinjsko- Šaleških novic