pixabay.com

Ženska je močna, pametna, zvita. Je strastna, pogumna, velikodušna. Je lepa. (pozitivne misli)

Na današnji dan obeležujemo mednarodni praznik žensk, ki ga v številnih državah vsako leto praznujemo 8. marca. Dan žena je praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk. Bistvo mednarodnega dneva žena je zahteva in pravica po enakovredni obravnavi, hkrati pa primerljivih priložnostih za delo in življenje vseh družbenih skupin. V začetku so ta dan praznovali 19. marca, prvič leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. V zadnjih desetletjih pa se tudi v drugih državah praznovanje uveljavlja na 8. marec.

Če se spomnimo, preteklost beleži zgodbe žensk, ki so se bojevale za enakost, pravičnost, mir in razvoj. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917. Takrat so ženske v Rusiji pričele s ponovnim protestom, podkrepljenim s sloganom »Kruh in Mir«. Ženskam je bila odobrena volilna pravica 23. februarja, po gregorijanskem koledarju pa je ta dan označeval 8. marec.

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Že leta 1897 je začel izhajati ženski časnik Slovenka. Leto dni kasneje pa je bilo ustanovljeno prvo žensko društvo. Pomembno leto beleži letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala na graški univerzi. Slovenska ljudska stranka je 15. maja leta 1920 uvedla splošno volilno pravico na občinskih volitvah. Volilno pravico so dobili tako moški kot ženske, stari nad 21 let. Tako je bila v Sloveniji prvič uzakonjena splošna ženska volilna pravica. Leta 1921 pa je Beograd odpravil splošno volilno pravico, posledično pa se je začela Slovenska ljudska stranka v času oblikovanja ustave novoustanovljene Kraljevine SHS, zavzemati za uvedbo splošne ženske volilne pravice na državni ravni. Ženske so dokončno dobile volilno pravico in s tem pričetek enakopravnosti leta 1945, ko je bila uzakonjena splošna volilna pravica.

ŽENSKE PO PODATKIH STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE (SI- STAT)

  • Oktobra 2015 je bilo v Sloveniji 1.041.240 ali 50,4 % žensk. Vseh prebivalcev Slovenije je bilo nekaj več kot 2.064.600. Ženski del prebivalstva je številčno bil nekoliko močnejši od moškega dela.
  • Najpogostejši imeni sta bili Marija in Ana. V 2014 pa je največ novorojenk v Sloveniji dobilo ime Eva.
  • V letu 2014 so ženske rodile približno 21.200 otrok. Z odločitvijo o rojstvu otrok ženske čedalje bolj odlašajo. Povprečna starost mame ob rojstvu prvega otroka je v letu 2014 bila 29,1 leta. To je 4,3 leta več kot pred dvajsetimi leti. Pravica ženske o svobodni odločitvi za otroka pa je v ustavo bila zapisana že leta 1974.
  • Življenjska doba žensk se daljša. Deklica, rojena v letu 2014, lahko ob nespremenjenih razmerah umrljivosti pričakuje skoraj 6 let več življenja (83,7 let) kot deček, rojen istega leta.
  • Povprečna starost žensk sredi leta 2015 je bila 44,1 leta in tri leta višja od povprečne starosti moških (41,1 let). Povprečna starost vseh prebivalcev Slovenije je takrat znašala 42,6 let.
  • V letu 2014 je bilo med vsemi 18.400 diplomanti 60 % diplomantk, dve tretjini diplomantk pa sta pridobili diplomo iz družboslovja.
  • Konec leta 2015 je bilo delovno aktivnih nekaj več kot 363.500 žensk ali 45,2 % od vseh delovno aktivnih oseb. Zaposlenih jih je bilo 92 %, samozaposlenih pa 8 %.
  • Povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2014 znašala 1.589 evra in je bila od povprečne mesečne bruto plače moških (1.678 evra) nižja za več kot 5 %.
  • Po samooceni so ženske s svojim življenjem na splošno bolj zadovoljne kot moški.

 

ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM PRAZNIKU!