SADJARSKO DRUŠTVO FRANCA PRAPROTNIKA MOZIRJE

www.sadfp-mozirje.si

Sadjarsko društvo Franca Praprotnika Mozirje vabi jutri, v sredo, 08. marca 2017, na PRIKAZ OBREZOVANJA VISOKODEBELNIH SADOVNJAKOV ob 9. uri na kmetijo Potočnik, Lepa Njiva 18 in ob 14. uri na kmetijo Turk (Vajd), Prihova 17. 

VABLJENI!