V novih cenah je že vključena sprejeta odločitev vlade o ponovnem plačilu CO2 okoljske dajatve za fosilna goriva, in sicer za neosvinčeni bencin (0,0398 evra/liter) ter za dizelsko gorivo in kurilno olje (0,0467 evra/liter).

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo tako od danes, 9. maja 2023 do vključno ponedeljka 22. maja 2023, znašale 1,390 evra za liter bencina, 1,421 evra za liter dizelskega goriva in 1,001 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,39 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 69,5 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,438 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 71,90 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 2,4 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,421 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 71,05 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,472 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 73,60 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 2,55 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,001 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.001 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,098 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.098 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV