V ŠALEŠKI DOLINI RAZDVOJENI

Azilni-dom-Velenje

VELENJČANI PODPIRAJO UREDITEV IZPOSTAVITVE AZILNEGA DOMA

Na Mestni občini Velenje so s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije prejeli dopis, s katerim je ministrstvo občino seznanilo glede namere o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

Na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetniki in svetnice obravnavali tematiko vezano na vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Velenja, natančneje v krajevni skupnosti Stara vas. Na sejo sveta so povabili državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjana Šefica, ki se je seje tudi udeležil. Koalicija je predlagala precej omejitev (med drugimi bi sprejeli do 30 prosilcev za azil iz ranljivih skupin) pod katerimi so bili pripravljeni sprejeti prehodni azilni dom v Velenju. Azilni dom bi uredili v nekdanjem Vegradovem samskem domu, ki je v zasebni lasti, sprejme pa lahko do 150 prosilcev. Okoliški prebivalci vzpostavitvi azilnega doma nasprotujejo, nameri ministrstva pa nasprotuje tudi svet Krajevne skupnosti (KS) Stara vas.

Z REFERENDUMOM PROTI NASTANITVI BEGUNCEV?

Mestna odbora SDS in SLS Velenje sta po sprejeti odločitvi Mestnega sveta Velenje, ki je podprl odločitev o namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito v objekt nekdanjega Vegradovega samskega doma, zbrala dovolj podpisov (dobrih 300, potrebnih jih je bilo 100) in vložila pobudo volivk in volivcev za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja.

Civilna iniciativa za Velenje pojasnjuje, da v svojem mestu ne želijo azilantov, ki so zaradi svoje kulturne raznolikosti žal vse tisto, kar ne želijo v svojem okolju. Hkrati pa opozarjajo na dogodke v Evropi, ki so pokazatelj posledic takšne nastanitve.

ŠOŠTANJČANI OSTRO PROTI VZPOSTAVITVI INTEGRACIJSKE HIŠE

Prav nasprotno pa so se na dopis Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije o vzpostavitvi integracijske hiše v Šoštanju, odzvali svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Šoštanj, vključno z županom Občine Šoštanj Darkom Menihom. Ti so odločno zavrnili tak predlog in na 14. redni seji Sveta Občine Šoštanj sprejeli sklep, s katerim so nasprotovali uresničitvi načrta Ministrstva Republike Slovenije za notranje zadeve glede vzpostavitve integracijske hiše na območju Šoštanja. Svet Občine Šoštanj namreč ocenjuje, da bi načrtovana vzpostavitev integracijske hiše pomenila dodatno obremenitev za populacijo v Občini Šoštanj upoštevajoč že obstoječo priseljeno tujerodno populacijo na njenem območju. Nedavno obremenitev s tujerodnimi delavci je namreč že predstavljala izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Argument Občine Šoštanj za nasprotovanje vzpostavitvi integracijske hiše je tudi dejstvo, da je bilo njeno območje v preteklih dveh letih izpostavljeno povečanemu priseljevanju tujcev, predvsem albanske narodnosti. Zaradi povečanega števila tujcev Občina Šoštanj izpostavlja, da je bila finančno dodatno obremenjena.

Da pa integracijske hiše v Šoštanju zaenkrat le ne bo, pa je ministrstvo občino obvestilo z dopisom, v katerem so pojasnili, da namera ni več aktualna zaradi neuspelih pogajanj z lastnikom objekta.