VLOGA je na voljo na občinski spletni strani.
Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče