OBČINA ŠMARTNO OB PAKI NADALJUJE Z OBNOVO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SAMEM CENTRU MESTA

Vir: www.youtube.com

Po tem, ko se je v lanskem letu izvedla I. faza rekonstrukcije komunalnih vodov, v sklopu katere so bili obnovljeni vodovod, kanalizacija za odpadne komunalne vode in kanalizacija za padavinske vode ter vozišče, se letos nadaljuje izvedba II. in III. faze obnove.

Vri: www.youtube.com

Komunalno podjetje Velenje je z objavo naročila male vrednosti, katerega predmet je izvedba II. in III. faze obnove infrastrukture, v tej fazi predvidelo izvedbo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini približno 300 metrov, vodovodnega omrežja v dolžini 203 metrov ter rekonstrukcijo ceste na območju posegov v cesto. Z izvedbo te ureditve bo tako na območju med železnico, regionalno cesto in pokopališčem v celoti urejena infrastruktura.

Vir: www.youtube.com

Hkrati pa se na območju Gavc v Občini Šmartno ob Paki izvajajo dela za ureditev kanalizacije za odpadno komunalno vodo. Izvajalec, AGM Nemec, d.o.o., ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na javnem razpisu, pa mora do 30. aprila končati izgradnjo v spodnjem delu Gavc nad železniško postajo.