Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, ki je od junija 2023 pod vodstovom Dejana Prešička, naj bi od Ministrstva za zunanje in evropske zadeva v zadnjem obdobju prejelo preko 2 milijona evrov – po navadbah pa naj bi pod namen nakazila navajali “predplačilo” oziroma “plačilo vnaprej”.

V zadnjem času se v medijih pojavljajo informacije o povečanem obsegu nakazil Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (v nadaljevanju MZEZ). Eno takšnih, pa so tudi nakazila Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju CMSR), ki je v državni lasti.

Od 1. junija 2023 dalje je direktor CMSR vidni član stranke Socialnih demokratov Dejan Prešiček. V času njegovega vodenja so se finančna sredstva na računu CMSR, prejeta s strani MZEZ, izredno povečala. MZEZ je v tem času na račun CMSR nakazalo več kot 2.000.000 evrov, v večini primerov je kot namen nakazila navedeno »Plačilo vnaprej/predplačilo«, česar pred prihodom Dejana Prešička na mesto direktorja CMSR ni zaznati, saj so bila nakazila izredno majhna in tudi ne mesečna. Odkar je Dejan Prešiček postal direktor, je CMSR oktobra 2023 od MZEZ prejel dobrih 597.000 evrov, decembra 2023 449.000 evrov in marca 2024 nekaj manj kot 969.000 evrov predujma. Zanimivo je tudi, da je zunanja ministrica Tanja Fajon oziroma njeno ministrstvo 20. marca 2024 k CMSR preusmerilo še 863.993 evrov in 104.673 evrov, kot namen plačila pa je bilo v obeh primerih navedeno »Plačilo vnaprej/predplačilo«.

Pri tem lahko ugotovimo, da je CMSR v manj kot enem letu prejel več kot dva milijona evrov, medtem ko je v zadnjih devetih letih od MZEZ oziroma pred prihodom Dejana Prešička prejel manj kot 300.000 evrov.

S tega razloga poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic skupne nujne seje Odbora za zunanjo politiko in Komisije za nadzor javnih financ z obravnavo točke Nakazila Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Odboru za zunanjo politiko in Komisiji za nadzor javnih financ predlagajo, da po končani razpravi sprejmeta naslednja sklepa:

– Odbor za zunanjo politiko in Komisija za nadzor javnih financ pozivata Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, da pripravi poročilo o ustreznosti in transparentnosti nakazil Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj za obdobje od maja 2020 do maja 2024 ter ga pošlje odboru in komisiji v roku enega meseca.

– Odbor za zunanjo politiko in Komisija za nadzor javnih financ pozivata Komisijo za preprečevanje korupcije, da preveri poslovanje Ministrstva za zunanje in evropske zadeve s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj v obdobju aktualne vlad

 

 

Spletno uredništvo