VREDNOST ODKUPLJENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV V LETU 2016 ZA VEČ KOT 1 % NIŽJA KOT V LETU 2015

pixabay.com

V letu 2016 je bilo odkupljenih za 466,7 milijona evrov kmetijskih pridelkov, kar je za več kot 1 % manj od vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov v letu 2015.

 

Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin v letu 2016 višja kot v letu 2015

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je v letu 2016 znašala 42,7 milijona evra, kar je približno toliko kot v letu 2015. Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila precej višja kot v prejšnjem letu, ker je bila večja količina odkupljenih pridelkov (oljne ogrščice, soje, hmelja in buč za olje), pri soji in hmelju pa je bila višja kot leto prej tudi povprečna odkupna cena. Vrednost odkupljenih žit je bila nižja kot leto prej, količina odkupljenih žit je bila manjša, pa tudi povprečne cene so bile nižje. Vrednost odkupljenega krompirja je bila višja za več kot 3 %, višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic.

Vrednost odkupljenega sadja v letu 2016 nižja kot v letu 2015

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v letu 2016 za več kot 5 % nižja kot v letu 2015 (znašala je 47,6 milijona evrov). Vrednost odkupljenega sadja je bila za več kot 12 % nižja, količina pobranega pridelka pa je bila zaradi slabih vremenskih razmer manjša kot leto prej. Za 11 % je bila nižja tudi vrednost odkupljenega grozdja za predelavo in za 13 % nižja vrednost odkupljenih sadik. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila približno enaka kot leto prej.

Vrednost odkupljenega mleka v letu 2016 nižja kot pred enim letom

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je v letu 2016 znašala 371,5 milijona evra, kar je za 1 % manj kot v letu 2015. Vrednost odkupljenega mleka je bila za 8 % nižja kot leto prej (nižja je bila povprečna cena odkupljenega mleka, količina pa je bila večja), vrednost odkupljenih jajc je bila višja za več kot 6 %. Vrednost odkupljene živine je bila višja za skoraj 9 % (večja je bila količina odkupljene živine, cene pa so bile v povprečju nižje), vrednost odkupljene perutnine pa nižja za 3 %. Vrednost odkupljenih mlečnih izdelkov ter medu in izdelkov iz medu je bila nižja, vrednost odkupljenih kož pa višja kot leto prej.

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, februar 2017)

Vir: SURS