Med zavezami v koalicijski pogodbi najdemo tudi »Krepitev sistema nujne in hitre medicinske pomoči«, kjer se obljublja, da bo z določitvijo jasnih kompetenc in zdravstvenih storitev urejeno enotno delovanje in financiranje vseh urgentnih centrov v Sloveniji.

Poslanec Anton Šturbej je na predsednika vlade v funkciji ministra za zdravje dr. Roberta Goloba naslovil pisno poslansko vprašanjev zvezi ureditvijo (satelitskih) urgentnih centrov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Med zavezami v vaši koalicijski pogodbi najdemo tudi »Krepitev sistema nujne in hitre medicinske pomoči«, pri čemer obljubljate, da boste  z določitvijo jasnih kompetenc in zdravstvenih storitev uredili enotno delovanje in financiranje vseh urgentnih centrov v Sloveniji.

Na vašega predhodnika sem v preteklosti naslovil že več vprašanj na to temo, pri čemer me je še posebej zanimalo, kdaj bo urejena mreža satelitskih urgentnih centrov in kje bodo slednji locirani. Danijel Bešič Loredan mi je februarja letos med drugim odgovoril: »Zelo blizu smo konsenzu stroke, kam spadajo specialisti urgentne medicine in kako jih bomo vrnili v urgentne centre in v satelitske urgentne centre in kako bomo vse skupaj kadrovsko, strokovno, organizacijsko in tudi z investicijami planirali do leta 2040. Te potrebe se bodo spreminjale, treba je upoštevati razvoj države, povezave. In cilj ministrstva je, da zgodbo iz leta 2015, ko so nastali urgentni centri, ko je bila zamisel za SUC ali satelitske urgentne centre, pripeljemo do konca in imamo jasno mrežo NMP, ki je ločena od ambulant družinske medicine.« Glede časovnice je dodal: »Odgovor je na Ministrstvu za zdravje povsem jasen. Do junija najkasneje bomo imeli postavljeno mrežo, na osnovi tega bomo še prej, verjetneje april, maj, razpisali pogoje za SUC-e, ki bodo enaki za vse.«

Konec letošnjega junija je vaš predhodnik predstavil nadaljnje aktivnosti: »V mesecu juniju se aktivnosti nadaljujejo v obliki organizacije regijskih srečanj predstavnikov izvajalcev in njihovih ustanoviteljev – lokalnih skupnosti, na katerih želimo priti do konsenza o bodoči ureditvi sistema NMP na regijskem nivoju. Prvo delovno srečanje je potekalo 19. junija 2023, kjer so bili prisotni izvajalci NMP in predstavniki ustanoviteljev Obalno Kraške, Goriške in dela Primorsko Notranjske regije. Na srečanju smo usklajevali odprta vprašanja predlaganega koncepta bodoče organizacije službe NMP in priložnosti za izboljšave na področju družinske medicine. Do konca meseca junija se bodo izvedla še tri delovna srečanja s predstavniki izvajalcev in ustanoviteljev Podravske, Pomurske in dela regije Jugovzhodne Slovenije. Na ta način želi ministrstvo izvesti po celotni državi široko razpravo o bodočem delovanju sistema in do konca leta pripraviti vse podlage za potrebne spremembe sistema, ki bo tudi v praksi vsem prebivalcem bolj enakovredno zagotavljal kakovostne storitve na področju družinske medicine in nujne zdravstvene storitve v okviru delovanja službe NMP.«

Sprašuje sledeče:

1. Kako daleč ste v resnici s pripravo mreže satelitskih urgentnih centrov?

2. Ali lahko predstavite lokacije satelitskih urgentnih centrov?

3. Ali bo satelitski urgentni center v Šmarju pri Jelšah?

4. Ali lahko občine za satelitske urgentne centre računajo tudi na evropska sredstva?

 

Spletno uredništvo