V začetku avgusta so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave in plazovi, ki so povzročili veliko materialno škodo. Odziv na naravno katastrofo je bil izjemno solidaren, praktično ni bilo nikogar, ki ne bi v kakršnikoli obliki pomagal najbolj pomoči potrebnim.

Ob tem se je pokazalo, da sočutja in humanosti do ljudi v hudi stiski, med katerimi so mnogi ostali čisto brez vsega, imetja in  spominov, ki so jih gradili celo svoje življenje, ni potrebno uzakonjati ali zapovedovati. Solidarnost in humanost se kažeta v ljudeh sama od sebe. Le tako tudi dosežeta svoj namen.

Za sanacijo škode po poplavah in plazovih so potrebni hitri in pravočasni ukrepi. Na pravočasno ukrepanje so v Klubu županov in podžupanov SDS opozorili v začetku avgusta, ko smo pozvali k solidarnosti.      

Za vas spodaj objavljamo zahteve, ki so bile navedene z njihove strani:

1. Občine izvajajo intervencije, ki naj bi bile povrnjene v višini 100%. V Klubu županov in podžupanov SDS ob tem zahtevajo, da se za povračilo upoštevajo tudi vse intervencije, ki se izvajajo v septembru 2023, in ne samo intervencije med 4. 8. 2023 in 30. 8. 2023, ko je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja.

2. Glede izvedbe sanacij občine še niso dobile nobenih enotnih navodil, kako morajo izvajati sanacijo in kako pri tem poenostaviti postopke. Zato v Klubu županov in podžupanov SDS zahtevajo, da:

1. občine čim prej dobijo navodila glede sanacije, da se izvajajo po enostavnih postopkih javnega naročanja, kot je to za intervencijo;

2. da se dodatno olajša postopke umeščanja v prostor, kjer bodo potrebne selitve;

3. da Oddelek za soglasja na Direkciji Republike Slovenije za vode odgovarja v roku do 30 dni tako kot ostala ministrstva, da bodo občine lahko hitreje izvajale projekte;

4. da Direkcija Republike Slovenije za vode sistematično pristopi k gradnji manjkajočih zaplavnih pregrad.

V Klubu županov in podžupanov pričakujejo, da bo Vlada Republike Slovenije in pristojni državni organi upoštevali njihove zahteve, saj bodo občine tako lahko hitreje in učinkovito ukrepale glede sanacije škode po poplavah in plazovih iz avgusta 2023 in s tem pomagale ljudem, ki so bili zaradi tega prizadeti. Prav tako pričakujejo, da bodo občine prejele zadostna finančna sredstva za sanacijo in vzdrževanje vodotokov, plazov in gozdnih cest.

 

 

Spletno uredništvo