Občina Gornji Grad obvešča javnost, da je s strani Službe Vlade Republike Slovenije po poplavah in plazovih prejela Osnutek sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad.

Skladno z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP bodo predlog sklepa, strokovna mnenja Državne tehnične pisarne in sklepi Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo o potrditvi strokovnih mnenj javno razgrnjeni najmanj 15 dni.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 29. aprila 2024 do vključno 14. maja 2024. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Gornji Grad, Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad, v času poslovnih ur občine. 

V istem obdobju bo predlog sklepa in strokovna mnenja javno razgrnjena tudi na spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih: Četrti paket osnutkov sklepov vlade za objekte, ki jih je treba zaradi ogroženosti odstraniti | GOV.SI

Vsi lastniki in zainteresirana javnost lahko svoja mnenja, pripombe in predloge posredujejo do 14. maja 2024 na naslov [email protected] – s pripisom “pripombe na sklep” in navedbo naslova objekta ter številko strokovnega mnenja, navedenega v sklepu.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete preko navedenega elektronskega naslova [email protected] ali telefona 01 478 11 65.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Gornji Grad