Sosežiga odpadkov v Šoštanju ne bo – TEŠ odstopil od tega projekta!

foto: www.hse-invest.si

Spomnimo – TEŠ je takole objavil novico o študiji presoje vplivov na okolje pri sosežigu:

“V družbi TEŠ smo v preteklih dneh skupaj s pripravljavci študije presoje vplivov na okolje (PVO) preučili recenzijo, ki jo je pripravil Inštitut za okolje in prostor iz Celja pod vodstvom dr. Cvetke Ribarič Lasnik. Ob tem smo bili negativno presenečeni, saj omenjena recenzija ne odraža strokovnega mnenja o ugotovitvah PVO, ki je edini uradni in veljavni dokument in je trenutno v obravnavi na ARSO.”

V nadaljevanju so oporekali predstavljeni študiji in argumentirali svoja stališča. O tem smo v preteklosti že pisali.

Kljub argumentom tako s strani TEŠ, kot tudi Šaleškega ekološkega gibanja, so se svetniki Občine Šoštanj odločili, da sosežiga v TEŠ ne podprejo.

Trenutno se je čakalo še na odločitvi Občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki.

Zgodil pa se je preobrat – zaradi nezadovoljstva prebivalstva so se v TEŠ odločili, da sosežiga ne bo.

O tej svoji odločitvi so pisno obvestili vse tri zgoraj omenjene občine – Šmartno ob Paki, Velenje in Šoštanj.

Pisno so tudi pojasnili, da TEŠ ne bo nadaljeval s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Kljub temu, da so še naprej prepričani, da bi bil sosežig varen in ne bi škodoval okolju, so se na podlagi obljube, da bodo upoštevali želje občanov sedaj odločili da predlog o sesežigu umaknejo, da bodo prebivalci pomirjeni.