Se bodo naši otroci čez nekaj let res morali učiti srbsko?…najlepša hvala Šarec!

Foto: TIGR

V medijih smo zasledili, da je predviden dodatni pouk srbskega jezika in to že v letih 2020/2021.

https://www.had.si/blog/2019/12/23/uvajanje-pouka-srbscine-v-solah-gre-za-dodaten-pouk-srbskega-jezika/

Zasledili smo tudi podatek, da naj bi bil ta dodatni pouk brezplačen. Kdo ga bo plačal? Menda kar Srbija.

https://www.domovina.je/se-po-tridesetih-letih-v-slovenske-osnovne-sole-vraca-srbscina/

In zdaj si preberite še tole, kar je napisala v pojasnilo Zveza Srbov Slovenije:    

“Od šolskega leta 2020/2021 dalje bodo imeli učenci osnovnih šol po Sloveniji možnost, da obiskujejo dodatni pouk srbskega jezika.

V sodelovanju z ministrstvoma za izobraževanje Republike Slovenije in Republike Srbije in ob podpori Vlade Republike Slovenije in Republike Srbije, dane na skupni seji vlad v Novem Sadu dne 17. 12. 2019, kot tudi ob podpori Republike Srpske, je Zveza Srbov Slovenije vzpostavila kontakt z ravnatelji vseh osnovnih šol po Sloveniji z namenom, da se identificirajo osnovne šole, kjer se bo od naslednjega šolskega leta dalje brezplačno izvajal dodatni pouk srbskega jezika. Tako bo skladno z dogovorom z ravnatelji osnovnih šol dne 31. 1. 2020 objavljen seznam osnovnih šol, v katerih se bo izvajal dodatni pouk srbskega jezika.

V vsaki izmed prijavljenih osnovnih šol bosta ustvarjeni dve starostni skupini: ena skupina za učence od 1. do 5. razreda in ena za učence od 6. do 9. razreda. Dodatni pouk srbskega pouka bo potekal enkrat tedensko (med ponedeljkom in petkom) po dve šolski uri (2 x 45 minut). Dnevi, ko se bo dodatni pouk izvajal v posameznih mestih/osnovnih šolah, bodo določeni naknadno. Dodatni pouk srbskega jezika se bo izvajal skladno s Programom osnovnega šolstva in vzgoje v tujini Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije.

Za izvedbo dodatnega pouka srbskega jezika je do sedaj zbrano že toliko prijav, da se bo ta izvajal v vsaj 20 osnovnih šolah širom Slovenije.”

Kot lahko razberemo iz zapisa je Šarec to odločitev sprejel 17. 12. 2019 v Novem Sadu.

Mi se ob tem sprašujemo:

– smo ga pooblastili za takšne odločitve?

– nas je obvestil o svoji nameri?

– smo kot volivci imeli besedo pri odločitvi?

– kdo vse je sodeloval pri tej odločitvi in sprejemu takšne izjeme, kar se tujega jezika tiče?

– kako lahko druga država financira, v sodelovanju z našim ministrstvom, da se pri nas poučuje jezik, ki ni mednaroden niti jezik manjšine?

– bo temu sledilo priznanje manjšine, ki to nikoli ni bila, spominjamo se jo zgolj kot agresorja?

– koliko bo za to izobraževanje primaknilo naše ministrstvo za izobraževanje?

Čisto za konec – ministrstvo in vlada iščeta izhode, kako ne sprejeti razsodbe Ustavnega sodišča, ki je v razsodbi zahtevalo izenačenje plačila obveznega učnega programa – ni pa problem v šole uvesti srbski jezik?

Seveda samo vprašamo.

Napisal: Mikki