Pozor – nevarnost požarov v okolju!

Foto: pixabay.com

Policisti so v preteklem tednu kaj nekajkrat opravljali naloge zaščite pred požari. Ljudem, ki so kurili v naravi je ogenj ušel izpod nadzora in se lotil tako travnikov, kot podrasti ob robovih gozda.

Prav zaradi tega so policisti napisali naslednje opozorilo:

“Pri  požiganju trave in vejevja pa se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod
nadzora  in  ogrozi zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje.

Zato vse,  ki nameravajo v teh dneh v naravnem okolju kuriti opozarjamo, da je v
Uredbi  o  varstvu pred požarom v naravnem okolju  določeno, da je potrebno kurišče  v naravnem  okolju  urediti  tako,  da  je  obdano  z negorljivim materialom,  da  je  območje  vsaj  meter  od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi,  kurišče  mora ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba,   po  končanem kurjenju  je ogenj potrebno popolnoma pogasiti.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra,večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra  močnejših  od  40 km/h, ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati.
Glede  na  to,  da  so  pred  nami  suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi svetujemo naj bodo pri kurjenju trave, vejevja in  drugih  odpadnih  snovi še posebej  previdni  in   odgovorni  ter naj spoštujejo   določila  Uredbe  o varstvu pred požarom v naravnem okolju  in ostale pristojne zakonodaje.”