Občinski svet Mestne občine Velenje je potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje.

 

S tem odlokom se spreminjajo merila za dodelitev sredstev organizacijam upokojencev ter obseg oz. vsebina javnega razpisa tako, da je prijava za prijavitelje bolj razumljiva in enostavna.

S spremembami in dopolnitvami odloka se spreminjajo merila za izbor programov na javnem razpisu. Prav tako bo bolj poenostavljen tudi postopek prijave, saj na podlagi izkušenj iz preteklih let in opozoril predstavnikov društev upokojencev ocenjujejo, da je obstoječi postopek zahteven.

Društva upokojencev so izpostavila nujnost t. i. sistemskega financiranja, ki ne bi bilo vezano na pripravo in izvedbo projektov in programov, vezanih na razpisno dejavnost. S spremenjenimi merili za dodelitev sredstev bo pri razdelitvi sredstev v določenem odstotku upoštevan pavšalni znesek financiranja vsakega društva upokojencev. Poleg tega se v določenem odstotku kot merilo uporabi število članov v posameznem društvu upokojencev.

Za sofinanciranje programov upokojencev bo Mestna občina Velenje v letu 2023 namenili 22.500 evrov ter za vsa društva upokojencev izvedla tudi javno predstavitev novega razpisa in jih obenem seznanila z drugimi možnostmi financiranja njihove dejavnosti preko drugih občinskih razpisov.

 

Spletno uredištvo

VIR: velejncan.si