Zaradi česa je torej pogrom nad vladnimi ukrepi – ker želi plačati opravljeno delo?

Foto: pixabay.com

V medijih lahko te dni zasledimo, da je vlada po njihovem prepričanju spet sprejela neustrezen projekt.

Po našem prepričanju pa je ta projekt zgolj plačilo za opravljeno delo in se nam ne zdi prav nič sporen.

Vsi vemo, kako je zdravstvena stroka v tem trenutku obremenjena – če želi delovati še preventivno, se povsem strinjamo, da naj bo za to tudi plačana!

Pa poglejmo, kaj so v renici sprejeli:

aktiven in oseben pristop do posameznih opredeljenih pacientov preko obstoječih komunikacijskih kanalov, ki jih tim družinske medicine tudi sicer uporablja za druge zdravstvene storitve (elektronska pošta, telefonski klic, družabna omrežja za mlajše paciente…)

promocija cepljenja in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant in Centrov za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre)

sodelovanje pri aktivnostih promocije v lokalnem okolju (udeležba v oddajah lokalnih elektronskih medijev, priprava poljudnega članka o pomembnosti cepljenja za lokalni časopis, izvedba strokovnega predavanja za razna društva, priprava ali udeležba na okroglih mizah na temo cepljenja…)

izvajanje cepljenja v okviru »dneva odprtih vrat«  – tisk in razdeljevanje promocijskega gradiva v fizični obliki, ki je že pripravljeno in objavljeno na spletni strani »Cepimo se«

promocija cepljenja ob sočasnem hišnem obisku zdravnika ali patronažne medicinske sestre (kratke in jasne informacije o dobrobiti cepljenja za vse družinske člane, ki še niso cepljeni, in imajo morda pomisleke, dileme, strahove…) in

pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 49 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 10 do 19 pacientov, v višini  do 10 % od bruto osnovne plače ali 

pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 50 do 79 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 39 pacientov, v višini  do 20 % od bruto osnovne plače;

pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 40 pacientov, v višini  do 30 % od bruto osnovne plače.

In še obrazložitev po kateri zakonodaji lahko to storijo:

“Posebni vladni projekt se sprejema na podlagi drugega odstavka 22. d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da se posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.”