V slovenskih zaporih so se pridružili dogodku Noč knjige in zaprtim osebam omogočili, da so knjižno gradivo tudi letos lahko prebirali v času nočnega počitka.

V Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor in Odprtem oddelku Rogoza pa so poleg bralnih izvedli tudi druge aktivnosti ob mednarodnem dnevu knjige.

V celjskem zaporu so zaprte osebe pred dogodkom spodbujali k izposoji knjižnega gradiva, ki so ga lahko pridobile iz zavodske knjižnice ali iz Osrednje knjižnice Celje. Direktor celjskega zapora Tomaž Bračko je v sklopu dogodka podaril več otroških knjig, ki bodo na voljo otrokom zaprtih oseb in se bodo nahajale v prostoru, kjer se izvajajo obiski.

V mariborskem zaporu je letos v goste prišel slovenski pisatelj, dramatik, scenarist, politik in komediograf Tone Partljič. Pisatelj je v prijetni in sproščeni pogovorni uri zaprtim osebam predstavil svojo karierno pot; utrinke iz nastajanja znane filmske uspešnice Moj ata socialistični kulak; anekdote in poučne zgodbe iz svojega življenja ter večkrat poudaril pomen branja knjig. Na prireditvi so sodelovali tako obsojenci kot priporniki, ki so z veseljem in velikim zanimanjem prisluhnili gostu.

V Odprtem oddelku Rogoza smo organizirali literarno srečanje, na katerem smo gostili Danico Zlatar. Upokojena učiteljica slovenskega in angleškega jezika je avtorica pesniške zbirke z naslovom Jabolko in knjige krajših zgodb z naslovom Portreti. Ob pogovoru so bile predstavljene njene pesmi in odlomki zgodb, poučno srečanje pa je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju.

K sodelovanju v sklopu mednarodnega dneva knjige so bili v skladu z možnostmi povabljeni vsi zapori in prevzgojni dom, s čimer se v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij že več let zapored pridružujemo vseslovenskemu projektu, katerega namen je promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe ter z branjem povezati vse generacije. Tema letošnjega dogodka je bila še posebej pomenljiva, saj je izpostavljala besedo svoboda. V fokusu sta bila ob praznovanju 120. obletnice rojstva književnika Srečko Kosovel in Edvard Kocbek.

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV