Na območju severne in osrednje Slovenije je v začetku avgusta 2023, kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo poškodbe na cestah in premostitvenih objektih ter nanosilo naplavine na vozišča.

Zaradi elementarnega dogodka je vzpostavljenih še 6 popolnih zapor in 55 zapor s polovično prevoznostjo.

Koncesijsko območje 1 Celje
Cesta Odsek Odsek naziv Stacionaža Dolžina Pričetek Opis zapore Opomba
428 1249 RADMIRJE-LUČE 8.500 2.100 7. 8. 2023 Popolna zapora – brez obvoza Zidanje podpornega zidu, nasipanje ceste
428 1250 LUČE-SESTRE LOGAR 5.400 300 7. 8. 2023 Delna zapora – izmenično z znaki popravilo vozišča, zidanje podpornega zidu
928 1253 MOZIRJE-GOLTE 2.300 100 7. 8. 2023 Delna zapora – izmenično z znaki popis del za izvedbo kamnite zložbe
425 1266 ŠENTVID-ŠOŠTANJ 12.030 150 5. 8. 2023 Delna zapora – izmenično z znaki Usad brežine.
693 2302 NOVA CERKEV-SOCKA-VITANJE 4.800 100 23. 8. 2023 Delna zapora – izmenično z znaki Izredne razmere-plaz
924 3559 PODLOM-KR.RAK-LUČE 4.422 11.549 7. 8. 2023 Popolna zapora – brez o

 

Vse zapore, si lahko ogkedate na spletni strani GOV.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV