Vedno bolj se sprašujemo zakaj vladajoča klika ekstremno promovira in posredno z vsemi medijskimi orodji spreminja miselnost ljudi, ter jih usmerja v sprejemanje drugih običajev in vrednot.

Dejstvo je, da se s sprejemanjem novih idej o tem kaj je prav in kaj ne brišejo, gredo v pozabo edine prave vrednote, ki so jih gojili, krepili naši predniki na tem območju. Ali je res kar je dvesto let veljalo za prav in razumno sedaj nazadnjaško, rasistično razmišljanje in ali so vsi običaji za katere se je do sedaj vsaka slovenska družina borila, jih praznovala in varovala pred pozabo, tik pred izumrtjem ali na pragu prepovedi in uvedbe novih običajev in vrednot? Zakaj se na eni strani borimo za boljši jutri in sprejemamo odločitve, ki pozitivno vplivajo na naravo, po drugi strani pa naravi nasprotujemo?

Človek je duhovno bitje, ki preživi na zemlji zgolj v sožitju z naravo in nikakor ne bi smel zanemariti njenih vrednot.

Verjetno se odgovori na vsa zastavljena vprašanja skrivajo v človeškem pohlepu, razuzdanosti in zmotnim vrednotam, ki se jih preko okolice posameznik nauči. Tudi pri nas se že morda dogaja kot v Evropi in se v določenih šolah streže malice prilagojene drugačnim verskim običajem, medtem, ko se obsodi krščanski blagoslov šole. Zakaj Slovenci odkrito ne povemo  kaj se pri nas sme in kaj je za nas povsem nesprejemljivo? Zakaj smo tiho?

Ne dopustimo si izničit naših običajev in navad, temveč jih prenesimo na naše nadaljnje rodove, ker le tako bomo ohranili Slovensko kulturno dediščino takšno, kot so želeli in se zanjo borili vsi naši predniki.

Prav je, da se vse navade, običaji in verstva ohranjajo na območju, kjer so se razvila in se ne širijo z namenom izbrisati drugih.

Edinstven primer za to je zopet narava sama, ki nam je že neštetokrat pokazala, kako invazivno lahko vpliva prenos rastlin iz enega območja sveta na drugega in se stem poruši ekosistem na tem območju. Vsaka rastlina je po svoje lepa in pomembna za okolje v katerem raste.

Ljudje moramo živeti v sožitju, vendar je zaželeno, da ob tem spoštujemo tudi okolje v katerem živimo in se temu tudi prilagodimo.