Rečica ob Savinji – “Občina smo ljudje”

Foto: Vir:.https://www.obcina-recica.si/objava/628252 
V občini Rečica ob Savinji opažajo, da se ponekod v naravi nabirajo smeti.
Zakrbljeni so nad nevestnostjo občanov, ki jim ni mar za čisto okolje.
Tako so opazili odvržene smeti na travnikih, po ulicah in v gozdu.
Prav tako so opazili da nekateri odlagajo smeti v kontejnerje in kompostnike na pokopališču. Takšne smeti tja ne sodijo!
Prav zaradi omenjenih dejstev so pozvali občane, da dosledno spoštujejo odloke o ravnanju z odpadki, da pospravljajo smeti na za to določena mesta in da na ta način ohranjajo naravo.
Kot so napisali: “Občina smo ljudje, slika urejenosti okolja pa je pokazatelj ozaveščenosti in vestnosti občanov!”