Pojasnilo ZD Nazarje

Foto: pixabay.com

Glede na situacijo v kateri se je znašlo zdravstvo na območju Zgornjesavinjske doline smo že pisali. Danes smo pa prejeli pojasnilo gospe Darje Es, direktorice ZD Nazarje, ki ga lahko preberete v nadaljevanju:

Razumem stisko in skrb občanov in vam zagotavljam, da so vsa prizadevanja Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje usmerjena v to, da zagotovimo ustrezno zdravstveno varstvo za občane in normalne pogoje dela za naše zaposlene. 

Naša regija ne dobi dovolj sredstev za plačilo zdravnikov, zato je zdravnikov premalo, so preobremenjeni, utrujeni, delajo na več deloviščih in pregorevajo, zato razumem, da ne zmorejo več. In to moramo spremeniti. Nujno bomo potrebovali več sredstev zdravstvene blagajne ZZZS, saj je naše področje specifično, izolirano, razgibano, oddaljeno od velikih centrov. Zato potrebujemo zdravnike tukaj in jim tudi želimo zagotoviti normalne pogoje za delo.  

Kot direktorica bom storila vse, bo  do jeseni ekipa zdravnikov takšna, da bomo spet izvajali redno delo in tudi nujno medicinsko pomoč. V vmesnem času po dogovoru z ministrstvom za zdravje in ZZZS nujno medicinsko pomoč za naše občane izvajajo zdravstveni domovi sosednjih občin.

Kot rečeno, pa si bom skupaj z ministrstvom prizadevala, da čimprej zaključimo postopke zaposlitve novih zdravnikov, nujno pa bomo potrebovali tudi več sredstev zdravstvene blagajne ZZZS za ustrezno zdravstveno varstvo in delo naših sodelavcev. 

Lokalna skupnost – za nas so odgovorni župani sedmih občin – pa nam bo morala prisluhniti, da čimprej zagotovimo nov, sodoben zdravstveni center in prepotrebna reševalna vozila. Seveda pa moramo najprej poskrbeti za zaposlene in naše paciente. 

Darja ES, direktorica

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje