Gorenje okrcalo Kontiča – njegova dejanja so nelegitimna

V medijih smo lahko prebrali, da je velenjski župan Bojan Kontič pozval predsednika vlade, naj nekaj ukrene v zvezi s selitvijo uprave Gorenja v Ljubljano.

V pismu lahko preberemo:

S takšnim načinom vodenja družbe, ki je eden izmed glavnih stebrov Šaleške doline in širše, se ne strinjamo. Odločno nasprotujemo selitvi upravnega dela Gorenja v Ljubljano, saj gre za še eno obliko centralizacije sistema, ki je eden izmed ključnih problemov Slovenije. Nenazadnje so nas zadnje čase polna usta raznih ukrepov proti centralizaciji, pa pokažimo, da nas niso samo besede. Kot predsednika Vlade RS vas pozivamo, da odločno ukrepate proti selitvi upravnega dela Gorenja.”

Iz Gorenja so županu pojasnili, da je njegovo pozivanje Šarca, da poseže v odločitve zasebne družbe povsem neutemeljeno in celo nelegitimno.

Če povemo bolj preprosto:

– župan ne more odločati o tem, kako bo zasebno podjetje poslovalo.

– Šarec nima nikakršnih pooblastil, da bi izvajal pritiske na poslovanje zasebnega podjetja.

Je morda Kontič res mislil, da se lahko vlada vmeša v poslovne odločitve zasebnega podjetja?

Si je s tem vzel pravico nasprotovati poslovnim odločitvam zasebnikov?

Je pozabil, da smo v tržnem gospodarstvu in da so minili časi, ko so lahko tedanji “rdeči” župani odločali o tem kako bodo podjetja poslovala?

Podjetje Hisense je še zatrdilo, da si želijo in prizadevajo obdržati dobre odnose, predvsem pa ustrezen pretok informacij z lokalno skupnostjo.

Takšna županova pisma najbrž ne krepijo teh odnosov – kaj mislite?

Kakorkoli že – prav bi bilo, da bi lokalna skupnost sprejela dana dejstva in o tem tudi verodostojno sodelovala, ne pa še bolj begala delavcev Gorenja.

Pričakovanje Kontiča, da bo vlada Marjana Šarca kršila zakonodajo in izvajala pritiske na zasebno podjetje, se nam za današnji čas zdi naravnost grozljivo in skrb vzbujajoče.

Milojka Mohor