Gorenje je v prvih devetih mesecih letos povečalo prodajo za 944 milijonov evrov, čisti dobiček pa za 4,6 milijona evrov.

V Gorenju tudi upajo, oziroma pričakujejo, da bo zadnje četrtletje leta uspešno kot vsako leto doslej.

Strateškega partnerja iščejo v smeri podpore v trajnostni rasti in razvoju, kar pa bi lahko tudi pomenilo udeležbo strateških partnerjev v lastniški strukturi družbe.