Cene goriva nižje kot pri sosedih!

Foto: Cene goriva na OMV v Avstriji dne 25.8.2020

Do 21. septembra se bomo še vozili poceni!
Že nekaj mesecev spremljamo cene pogonskih goriv, ki jih vsakih 14 dni določi vlada.
Včeraj se je iztekel rok prej sprejetih cen in vlada je to podaljšala še za 14 dni.
Če povemo preprosto – še vedno boste na bencinskih servisih točili bencin po 1 evro za
liter.
Takole pojasnjujejo na strani GOV.SI:

“Cene naftnih derivatov (motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo) se oblikujejo na
osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih
podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V
skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.
Drobno-prodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene
brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-proizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.”
https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/