V okviru projekta “Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” so bile zgrajene tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 kilometrov magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev. S tem je bila zagotovljena varna, zanesljiva in trajnostna oskrba s pitno vodo za približno 45 tisoč prebivalcev Šaleške doline. Z racionalizacijo vodooskrbe je projekt pripomogel k zmanjševanju vodnih izgub, poleg tega pa tudi omogočil ustreznejše pogoje za nadaljnji razvoj turizma, podjetništva in kmetijstva.

V petek, 9. junija 2017 Komunalno podjetje Velenje prireja zaključno prireditev zmagovalnega projektna, ki je že drugo leto zapored zmagal na natečaju EU projekt, moj projekt.

Komunalno podjetje Velenje je s kohezijskim projektom “Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” sodelovalo v kampanji EU projekt, moj projekt, ki jo je že drugo leto zapored organizirala Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projekt je bil na podlagi glasovanja izbran za najboljšega v Savinjski statistični regiji, širši javnosti pa bo predstavljen na dnevu odprtih vrat EU projektov.

Pester spremljevalni program s predstavitvijo projekta in dejavnosti bodo spremljala predavanja in prikazi, strnjena v misel “Voda je vir življenja”.

Pridružite se lahko od 9. do 13. ure na promenadi v Velenju, od 10. do 12. ure pred vrtcem v Šoštanju in od 11. do 13. ure pred OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki.

Uredništvo