Zaradi obilice dežja, težave v kmetijstvu

Letošnje vreme je sila nenavadno – veliko je toče, dežja in vsak dan strahovita soparnost. Prav zaradi soparnosti imajo največ težav kronični bolniki, ki so se zaradi tega prisiljeni zadrževati doma.

Še večja težava je v kmetijstvu. Zaradi takšnih vremenskih razmer je vedno več škodljivcev (rdeči polži) in glivičnih okužb na pridelkih.

Kmetje rešujejo problem s povečano uporabo pesticidov, kar pa za pridelke ni najbolj zdravo. Zaradi preveč dežja, bo najbrž tudi pridelek nižji in slabše kakovosti.

Količina padavin ne pomeni vedno, da so poljščine dobro preskrbljene z vlago – močni nalivi največkrat samo “zbijejo” zemljo, kot temu pravimo v naših krajih.

Gregor Gregorič iz agencije ARSO je dejal:

“Velik delež padavin pade v zelo močnih nalivih in ta voda razmeroma hitro odteče v struge in nima blagodejnega vpliva za razmere v kmetijskih tleh.”

Toplo in vlažno vreme je precej ugodno tako za rast rastlin (tudi plevelov), kot tudi za razvoj raznih škodljivcev in bolezni.

Iris Škerbot s kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje pove:

“Sadjarstvo vinogradništvo, v poljedelstvu je zelo izpostavljen krompir v tem času, nedozoreli posevki žit, potem je marsikje težko v koruzi zatirati plevele, zato ker na marsikatere površine sploh ne pridejo zaradi razmočenosti terena in podobno.”

Kako bi se lahko ubranili prevelike porabe pesticidov? Strokovnjaki pridelovalcem  svetujejo naj pri rastlinah, poškodovanih zaradi toče, uporabijo sredstva v obliki aminokislin.

Trenutno še ne pričakujemo stabilnega vremena, zato naj bodo pridelovalci pozorni na to, kaj se dogaja z njihovimi posevki.