Zaključena obsežna kriminalistična preiskava s področja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi

Foto: pixabay.com

Celjski  kriminalisti   in  policisti   so v noči iz 30. na 31.  avgust, po
skoraj  devetmesečni  preiskavi,  ki  je  potekala  v  sodelovanju z Upravo
kriminalistične  policije Generalne policijske uprave,  opravili več hišnih
preiskav  in  odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim storitve  kaznivih
dejanj  povezanih  s  prostitucijo  in trgovino z ljudmi.  Vsi osumljeni so
slovenski  državljani,  stari  od  24 do 66 let. V  obširni kriminalistični
preiskavi   so  uporabili  tako  klasične,  kot  tudi prikrite preiskovalne
ukrepe.

Pri  hišnih  preiskavah  smo   osumljenim  zasegli pištolo z naboji, manjšo
količino  prepovedanih  drog  kokain  in  konoplja, video nadzorni sistem s
katerim  so  osumljenci   kontrolirali  uporabnike  storitev   v gostinskem
lokalu  ter  več poslovne dokumentacije gospodarske družbe, v okviru katere
so osumljenci organizirali izvajanje kaznivih dejanj.

V  preiskavi  je  bilo   ugotovljeno,  da  so  akterji  kriminalne  združbe
prostitucijo  na  območju  Celja  organizirali tako, da so na območju Žalca
opremili stanovanjsko hišo  ter za to dejavnost najprej novačili dekleta iz
Slovenije.  V  nadaljevanju  so osumljenci   na različne načine vzpostavili
stike  z dekleti iz Ukrajine, ki so   večinoma prihajala iz socialno šibkih
okolij  z  neurejenimi  razmerami. S  preslepitvijo o delu plesalk v nočnih
lokalih,  so jih pripeljali in nastanili  v gostinsko stanovanjskem objektu
na območju Celja in jih prisiljevali k nudenju spolnih uslug proti plačilu.
V  mnogih  primerih  so jih silili k prekomernem uživanju alkoholnih pijač,
dekleta so nato v opitem stanju silili k nudenju spolnih uslug.

Devet državljank Ukrajine in štiri državljanke Slovenije,  žrtev trgovine z
ljudmi  in  zlorabo prostitucije, je v času preiskave, spolne usluge nudilo
najmanj  700  strankam.  Praviloma  polovico  zaslužka  od spolnih uslug so
zadržali  osumljenci. Dekletom so celo zastavili višino mesečnega zaslužka,
običajno  okoli 1.000 €, če niso opravile dovolj storitev so morale razliko
poravnati  same.  Cena spolnih uslug je znašala od 60 do 180 €. Pridobljeno
premoženjsko korist osumljenih še ugotavljamo.

Poleg omenjenega so osumljeni zavajali upravne organe v Republiki Sloveniji
v postopkih izdaje dovoljenj za delo in prebivanja deklet.

V  zadevi  smo  kazensko ovadili osem oseb fizičnih in eno pravno osebo, za
skupno  petnajst kaznivih dejanj  Trgovine z ljudmi po členu 113 kazenskega
zakonika  (KZ-1)  in  kaznivih  dejanj   Zlorabe  prostitucije po členu 175
Kazenskega zakonika (KZ-1).

Pet  oseb smo v soboto privedli k preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v
Celju, ki je zanje odredil sodno pridržanje.

Na  področju  boja  zoper  trgovino z ljudmi, policija na podlagi izvajanja
svojih  nalog  ugotavlja,  da se Republika Slovenija na področju trgovine z
ljudmi pojavlja kot ciljna država za  državljanke  tretjih držav iz vzhodne
in  jugovzhodne  Evrope,  ki  so v Republiki  Sloveniji izkoriščane v zvezi
prostitucije  (Ukrajina,  Moldavije in Srbija) in  za dekleta iz območja EU
(Madžarska,  Slovaška), ki v Republiki Sloveniji nimajo urejenega začasnega
prebivanja,  niti  niso  zaposlene  in  ustrezno  socialno  in  zdravstveno
zavarovane.  Navedene  se  v  Sloveniji ukvarjajo z izvajanjem stanovanjske
prostitucije;

V  povezavi  z omenjeno problematiko velja poudariti, da storilci z zlorabo
odvisnega  in podrejenega položaja domnevnih žrtev in z zlorabo ranljivosti
žrtev dosežejo žrtvino podreditev in vdajanje v prostitucijo. Ugotavlja se,
da  storilci žrtev ne prisiljujejo v prostitucijo z uporabo fizične sile in
z  omejevanjem  gibanja,  temveč  za  njihov  nadzor uporabljajo prefinjene
metode   ekonomskega   prisiljevanja   oziroma   spravljanja   v   finančno
odvisnosti , kot npr. s finančnim kaznovanjem za nespoštovanje hišnega reda
in  pravil  na delovnem mestu, fiktivno minimalno plačo, vračilom dolga, ki
je  nastal  s  pridobitvijo delovnega dovoljenja in prihodom v Slovenijo in
podobno.

Foto: Damijan Turk in Damijan Roškarič

Milena Trbulin
predstavnica za odnose z javnostmi

Policijska uprava Celje
Ljubljanska cesta 12
3000 Celje