Vstopnina za Logarsko dolino je nezakonita?

V medijih smo zasledili, da je računsko sodišče občini Solčava izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2015. To naj bi se zgodilo zaradi tega, ker niso imeli pravnih podlag za pobiranje komunalne pristojbine za vstop v krajinski park Logarska dolina.

Nas sedaj zanima ali lahko tisti, ki so to pristojbino plačali, zahtevajo vrnitev zneska? Še bolj nas zanima, zakaj nezakonitosti ni nihče že prej opazil?

Pristojbino je pobirala družba Logarska dolina s katero pa občina ni imela dogovora o porabi pobranih sredstev.

Prav tako je računsko sodišče ugotovilo, da občina ni imela nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe. Družba Logarska dolina tudi ni obvestila občine o višini prihodkov od vstopnine za leto 2015.

Prav zaradi kršenja pogodbenih obveznosti je občina Solčava odpovedala koncesijsko pogodbo z družbo Logarska dolina.

Zdaj pobira pristojbino občinski režijski obrat, ki pa prav tako še vedno nima urejene ustrezne pravne podlage za to početje.

Solčava je letos junija na ministrstvo za okolje in na vlado poslala pobudo, da bi sklenili dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena.

Prvi sestanek omenjenih bo na to temo 20. avgusta. Kaj se bodo dogovorili, bomo poročali.