Višje koncentracije ozona v zraku

Zaradi povišanih temperatur lahko v teh dneh pričakujemo tudi povečanje ozona v ozračju.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da stanovanja prezračite zgodaj zjutraj in se v opoldanskem času ne zadržujete in ne delate zunaj.

Informacije o meritvah so na merilnih postajah Velenje, Zavodnje in na mobilni postaji v Šoštanju (http://okolje.velenje.si/. ).

In kaj lahko storimo sami za zmanjšanje ozona? Namesto z avtomobilom se vozimo s kolesom. V Velenju pa obstaja tudi možnost prevoza z Lokalcem, ki je za uporabnike brezplačen.