Vidni investicijski napredek v Občini Gornji Grad

Foto: PrtScr:.https://www.google.com/maps

Tretja Janševa vlada je prepoznala velik pomen lokalne samoupravne skupnosti. Občine so središče razvoja Slovenije, saj v največji meri skrbijo za lokalni razvoj. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Izredno pomembna proračunska postavke vsake občine je povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial za tiste projekte, katere vsaka posamezna občina prepozna kot prednostne.

Povprečnina v Občini Gornji Grad bi na podlagi načrtov KUL koalicije leta 2020 znašala 1.980.460 evrov. Ta znesek je Šarčeva vlada zbrala potem, ko je bilo takratnemu ministru Bertonclju s strani Šarca naročeno, da naj »napraska« kar se da. Očitno je, da Andrej Bertoncelj ni znal prav dobro »praskati«, saj sta vlada Janeza Janše in njen finančni minister, mag. Andrej Šircelj, ki prihaja iz vrst SDS, za leto 2020 Gornjemu Gradu zagotovila povprečnino v višino 2.097.618 evrov, kar je povišanje za več kot 110.000 evrov!. Vlada Janeza Janše pa se pri tej številki ni ustavila, ampak je za leto 2021 Gornjemu Gradu zagotovila 2.096.545 evrov, za leto 2022 pa že 2.184.242 evrov, kar pomeni dodatno povišanje za več kot 80.000 evrov. Dodatna sredstva bo Gornji Grad prejelo tudi v letu 2023.

V izvajanju ali načrtovanju pa so naslednji projekti v Občini Gornji Grad:

Foto: Vir:.https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/

 

Za projekte, ki so se že, ali se še bodo realizirali v vaši občini, kliknite na spodnjo povezavo:

Link: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/