Slovenijo je obšel posnetek, ki da misliti. Reševalno vozilo na nujni vožnji se je le s težavo prebilo skozi gnečo vozil. Posnetek prihaja iz Velenja, kjer je ob prometni konici vladal pravi kaos.

Reševalci so se ob zvoku sirene trudili čim bolj uspešno obvoziti gnečo vozil, ki je trajala skoraj vse do Šoštanja. Vozniki bi v takih trenutkih morali znati poskrbeti, da jih vozilo na nujni vožnji s čim manjšimi težavami obide in tako čim hitreje doseže svoj cilj.

Razmislite, da je takrat, ko vozilo ob zvoku sirene hiti po mestu, lahko za nekoga usodna vsaka sekunda. Zato vozniki, ko zaslišite zvoke siren, najhitreje poiščite primerno mesto in dajte reševalnemu vozilu prosto pot.