Velenjsko jezero- beseda v sliki

Foto: http://www.velenje.si/za-obiskovalce/11085
Foto: TIGR (23.7.2018)
Foto: TIGR (23.7.2018)
Foto: TIGR (23.7.2018)
Foto: http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Analize%20vode%20VJ/Analize%20vode%20VJ%202018.pdf (24.7.2018)