V SOLČAVI POBUDA ZA VZPOSTAVITEV GOZDNO- LESNE VERIGE GORSKI LES SOLČAVSKO

pixabay.com

Pod okriljem Zavoda za gozdove so v Solčavi izvedli predstavitev pobude za vzpostavitev gozdno- lesne verige Gorski les Solčavsko. Hkrati je bilo podpisano Pismo o nameri za ustanovitev projektnega konzorcija, katerega člani bodo sodelovali pri zasnovi, promociji in izvedbi pilotnega projekta na Solčavskem in v Zgornji Savinjski dolini.

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Več kot polovico površine države predstavljajo gozdovi, večinoma pa so v zasebni lasti. Izjemno bogata z gozdovi je Zgornja Savinjska dolina. Tu so dobri pogoji za lesnopredelovalne obrate, kjer bi imel domači les dodano vrednost, domačini zaposlitev, družine pa dober vir preživetja. Vendar pa kakovost slovenskega lesa večinoma opazijo le tujci, veliko hlodovine se proda v Avstrijo ali Italijo.

PILOTSKI PROJEKT VZPOSTAVITEV GOZDNO- LESNE VERIGE GORSKI LES

Pobudo so predstavili Alojz Lipnik iz območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, raziskovalci Biotehniške fakultete in Gozdarskega inštituta Slovenije ter predstavniki lokalnega gospodarstva, zainteresirani za izgradnjo certificirane blagovne znamke za proizvodnjo nišnih visoko kakovostnih proizvodov iz gorskega lesa. Projekt se bo pilotsko izvajal na Solčavskem in lahko ob uspešnem zagonu preraste v vseslovensko zgodbo, ki bo vključevala tudi druga hribovsko- gorska območja, kjer je možno priti do značilnega visokokakovostnega lesa.

PODPIS PISMA O NAMERI ZA VZPOSTAVITEV GOZDNO- LESNE VERIGE GORSKEGA LESA

Direktor ZGS g. Damjan Oražem, vir: ZGS

Pismo o nameri je v petek, 31. marca podpisalo 15 oseb. Vodilni partner konzorcija je Zavod za gozdove Slovenije z Damjanom Oražmom na čelu. Med ostalimi štirinajstimi pa so še Biotehniška fakulteta, Občina Solčava, Gozdarski inštitut Slovenije, Bureau Veritas, dve lokalni lesnopredelovalni podjetji, tamkajšnji lastniki gozdov in drugi. V pismu deležniki ugotavljajo, da je gorski les zaradi tehnoloških in estetskih lastnosti velik neizkoriščen razvojni potencial hribovsko- gorskih območij ter da ga lahko v polni meri izkoristijo le v sodelovanju med raziskovalnimi institucijami, lokalno skupnostjo in gospodarskimi subjekti, ki bodo soustvarjali tržne produkte. Pismo o nameri so podpisali deležniki, ki so prepoznali razvojni potencial gorskega lesa za razvoj hribovskih območij. Za konzorcij bo skrbel idejni vodja Alojz Lipnik z Zavoda za gozdove in dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete z ekipo.