V ŠALEŠKI DOLINI NASPROTUJEJO POVIŠANJU CENE TOPLOTNE ENERGIJE- SKLICANA JE IZREDNA SEJA SVETOV OBČIN

foto: www.hse-invest.si

S 1. majem 2017 je v veljavo stopila nova povprečna cena toplotne energije, ki znaša 17, 25148 evra za megavatno uro.

Nova nakupna cena toplotne energije

Konec aprila se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje seznanil z novo nakupno ceno toplotne energije na podlagi sklepa Agencije za energijo, ki je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Nova povprečna cena je iz 11 evrov poskočila na 17,25148 evrov za megavatno uro.

 

V Šaleški dolini tolikšni podražitvi nasprotujejo

Svet ustanoviteljev in lokalnih skupnosti tolikšni podražitvi toplotne energije nasprotuje, saj ocenjujejo, da je tolikšen dvig povsem neupravičen in neutemeljen. Vztrajajo, da mora nova cena vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vplivov na okolje.

 

Sklic izredne seje svetov občin Velenje in Šoštanj

Za četrtek, 18. maja, sta župana občin Velenje in Šoštanj sklicala izredno sejo svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, kjer bodo obravnavana stališča svetov občin glede na navedeno povišanje cene.

Izredna seja je bila sklicana z namenom od odgovornih pridobiti pojasnila glede upravičenosti podražitve glede na dejstvo, da ima blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) boljši izkoristek, saj za enako količino proizvedene energije potrebuje 30 odstotkov manj premoga, fiksni stroški poslovanja družbe TEŠ pa naj bi se bistveno znižali.

V lokalni skupnosti pričakujejo, da bodo končni odjemalci toplotne energije plačevali ceno, ki je pravična in vanjo niso vključeni stroški, ki nimajo neposredne vloge pri procesu pridobivanja toplotne energije.

Na izredno sejo so povabili tudi ministra za infrastrukturo Republike Slovenije, državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, predsednico Uprave Slovenskega državnega holdinga, direktorico Agencije za energijo, vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje, Termoelektrarne Šoštanj, Komunalnega podjetja Velenje, člane Skupščine in Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, nekdanje direktorje Termoelektrarne Šoštanj ter predsednika in podpredsednika Kluba podjetnikov SAŠA regije.