V Občini Gornji grad še vedno poteka razpis za:

Ureditev podstrešja Osnovne Šole Gornji Grad za potrebe računalniške učilnice in drugih prostorov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki – PONOVITEV.

 Razpis poteče v sredo, 15. novembra 2017, do 10:00 ure.