Zaradi zahtev več delničarjev, se je Gorenje odločilo za sklic 25. skupščine delničarjev, ki bo 9. 1. 2018, ob 10. uri v hotelu Paka.

Predlagan dnevni red, v 2. točki predvideva odpoklic dveh članov nadzornega sveta (Marko Voljč in Uroš Slavinec).

Predlagana bo tudi izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta (Sluiter Philip Alexsander in Robert Ličen).