Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), je v zadnjih letih v Evropski uniji (EU) in v Sloveniji opazen trend padanja deleža mladih v skupni populaciji. V primerjavi z letom 2010, so se mladi v Sloveniji v letu 2015 prej odselili iz skupnega gospodinjstva s starši. V istem obdobju pa se je med mladimi v Sloveniji zmanjšal delež delovno aktivnih.

V Sloveniji in EU deleža mladih upadata

Jasno je, da so mladi pomembna družbena struktura, ki lahko s svežimi znanji, pridobljenimi v izobraževalnem procesu ter s socialnimi in tehničnimi kompetencami aktivno sodelujejo pri ustvarjanju kakovostnejše in varnejše družbe.

Delež mladih v Sloveniji je leta 2016 predstavljal 15,9 odstotka celotnega prebivalstva. Med letoma 2011 in 2016 se je ta delež zmanjšal za 2,4 odstotne točke. Skoraj enako naj bi veljalo za celotno EU, delež mladih pa je v petih letih upadel za 0,9 odstotne točke. V letu 2016 je tako znašal 18,3 odstotka.

Iz skupnega gospodinjstva s starši se mladi v Sloveniji izselijo povprečno pri 28,2 leta, v EU pri 26,1 leta

Nabor ukrepov, ki naj bi določal mladinsko politiko, naj bi omogočal vzpostavitev takšnih razmer, ki bi mladim olajšale prehod v odraslo dobo, to pa z namenom, da se ustvari ekonomska in socialna varnost.

Mladi v Sloveniji so se leta 2015 iz skupnega gospodinjstva s starši odselili povprečno pri starosti 28,2 leta. V obdobju petih let se je sicer ta meja starosti znižala, v letu 2010 je znašala 29,5 let. Mlade ženske se po podatkih SURS za korak neodvisnosti odločijo nekoliko prej kot mladi moški, povprečno pri starosti 27,2 leta. Pri mladih moških se ta meja podaljša za približno dve leti, kar v povprečju pomeni pri 29,2 letih.

V celotni EU so se mladi v letu 2015 iz skupnega gospodinjstva s starši odselili povprečno pri 26,1 leta, vrednost tega podatka pa se od leta 2010 ni spremenila. Najhitreje in povprečno pri najnižji starosti so se iz skupnega gospodinjstva s starši odselili mladi na Švedskem pri 19,7 letih. Sledili so jim mladi na Danskem z 21,1 letom in na Finskem z 21,9 let.

V Sloveniji je v skupnem gospodinjstvu s starši 80,4 odstotka mladih, v EU 65,9

V skupnem gospodinjstvu s starši je v letu 2015 v Sloveniji po podatkih SURS živelo 80,4 odstotka mladih med 15. in 29. letom starosti. Ta odstotek je v Sloveniji precej višji od odstotka v celotni EU, ki znaša 65,9 odstotka.

Stopnja delovne aktivnosti mladih je nižja kot je bila pred petimi leti in hkrati nižja od povprečja v celotni EU

V letu 2016 je bil delež delovno aktivnih v primerjavi z letom 2011 nižji za 2,5 odstotne točke. Med mladimi je bilo po statističnih podatkih 45,3 odstotkov delovno aktivnih, v EU pa 48,3 odstotka.

V Sloveniji mladi do stabilne oblike zaposlitve šele v pozni mladosti

Po podatkih SURS, je bilo med zaposlenimi mladimi v Sloveniji v letu 2016, starimi med 15 in 24 let, v delovnem razmerju za nedoločen čas 25,1 odstotka, v delovnem razmerju za določen čas jih je bilo 25,5 odstotka, 49,4 odstotka pa jih je opravljalo druge oblike dela za določen čas. Delež zaposlenih mladih v starostni skupini med 25 in 34 let, pa je znašal 72,8 odstotka.