Uspešna kriminalistična preiskava celjskih kriminalistov zoper tihotapce ilegalnih migrantov

Uspešna kriminalistična preiskava celjskih kriminalistov zoper tihotapce
ilegalnih migrantov je samo eden od ukrepov slovenske policije pri
učinkovitem nadzoru državne meje – informacija z novinarske konference

Več  kot  70  kriminalistov  in  policistov  Policijske  uprave  Celje je v
včerajšnjih  zaključnih  aktivnostih  preiskave kriminalne združbe, odvzelo
prostost  sedmim osebam doma z območja Celja in Velenja, starim od 22 do 37
let,   ki  so  se  ukvarjali  z  nezakonitimi  migracijami.  Po opravljenih
aktivnostih   so  štirje  ostali  v  policijskem  pridržanju  in  jih  bomo
predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku.

S  preiskavo  so celjski kriminalisti začeli decembra lani. Osumljeni člani
kriminalne  združbe  so  v  času  od  začetka preiskave do avgusta letos, v
sodelovanju  z  več  neidentificiranimi  storilci  z  območja Slovenije ali
tujine,  organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je
ukvarjala  s prevažanjem ilegalnih migrantov iz Hrvaške, preko Slovenije, v
Italijo.  Kriminalna združba je na tej relaciji prepeljala ali organizirala
prevoze  279  oseb.  151  smo  jih na območju Slovenije, Hrvaške in Italije
identificirali.    Večinoma  je  šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana,
Afganistana, Indije in Kitajske.

V  tej  zvezi  smo  zaradi  sumov  kaznivih dejanj pri nas in v tujini v 13
primerih ločeno obravnavali 15 osumljencev.

Kriminalna združba je za prevoznike uporabljala predvsem osebe s socialnega
dna,  pogosto  tudi  odvisnike  od  prepovedanih drog. Ilegalne migrante so
prevažali  v  osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških
dovoljenj  ter  z  vozili  tudi  bežali  pred  policijo  ter s tem ogrožali
življenja migrantov.

Zaradi  suma  storitve  kaznivih  dejanj  Prepovedano  prehajanja  meje ali
ozemlja  države  po  308.  členu  Kazenskega  zakonika (KZ-1) smo  kazensko
ovadili 10 oseb, starih od 22 do 37 let, za 16 kaznivih dejanj.

Med preiskavo smo ugotovili tudi, da  so posamezni člani kriminalne združbe
izvrševali  kazniva dejanja  še s  področja prepovedanih drog. Preprodajali
so  predvsem  drogo  kokain, heroin in  konopljo, zaradi česar jih bomo pet
ovadili  še  zaradi sumov storitve kaznivih dejanj Neupravičena proizvodnja
in promet s prepovedanimi drogami po 186 čl. KZ-1.

Dodajamo  še, da je eden od osumljenec bil ob prijetju oborožen, s strelnim
orožjem,  pripravljenim  za  uporabo,  pri drugem pa je bilo strelno orožje
najdeno  na  hišni preiskavi, kar kaže na to, da je šlo za resno in nevarno
kriminalno združbo.

Letos  smo  prijeli  273  tihotapcev ilegalnih migrantov, od katerih je bil
zoper 223 odrejen pripor

Slovenska   policija  v  zadnjem  obdobju  zaznava  povečanje  problematike
delovanja  organiziranih  kriminalnih  združb pri nezakonitih migracijah na
balkanski  poti.  V Sloveniji so pogosto kot sprovajalci prijeti državljani
tretjih  držav,  ki  so že pridobili status ali pa so v postopku pridobitve
le-tega   v   državah  EU.  Pri  prevozih  z  vozili  običajno  uporabljajo
predhodnice, ki preverjajo morebitno prisotnost policije na načrtovani poti
prevoza.

V  preteklem  obdobju  je  bilo  zaznano tudi več primerov, ko so tihotapci
ljudi  s  svojim  brezkompromisnim ravnanjem (tako v postopkih s policisti,
kot tudi z nevarno vožnjo in velikim številom migrantov v vozilih) ogrožali
življenja migrantov. Tako lahko izpostavimo, da v zadnjem mesecu beležimo 6
primerov prijetih tihotapcev, ki so v kombiniranih vozilih prevažali vse od
31 pa do 47 nezakonitih migrantov.

Zaradi   mednarodne   narave  preiskovanja  kaznivih  dejanj  prepovedanega
prehajanja  meje  ali  ozemlja  države  po  308.  členu  KZ-1 je za uspešno
preiskovanje  ključno  mednarodno  sodelovanje  z  izmenjavo  informacij in
skupnimi  preiskavami.  Slovenska  policija  zato  pri  tem sodeluje tako s
sosednjimi  državami,  kot tudi ostalimi državami tako na bilateralni ravni
kot  tudi  na  multilateralni  ravni.  Kriminalistična  policija intenzivno
sodeluje  z  agencijo Europol, pri čemer ima ključno vlogo pri posredovanju
in  vrednotenju  informacij  ter  operativni  podpori  posameznih  preiskav
Evropski  center  za  boj  proti  nedovoljenim  migracija (EMSC), ki je bil
ustanovljen pri Europolu.

Kriminalistična policija skladno povečano problematiko nezakonitih migracij
prilagaja  svoje  delovanje,  tudi  z  uvajanjem  novih  načinov  dela.  Na
posameznih   policijskih   upravah   so  ustanovljene  delovne  skupine  za
preiskovanje  kaznivih  dejanj  prepovedanega  prehajanja  državne meje ali
ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika.

Št.  kaznivih  dejanj  prepovedanega  prehajanja meje ali ozemlja države po
308.  členu  KZ-1 se je v obdobju od januarja do julija 2019 povečalo glede
na  lansko  primerljivo obdobje za 45% (251/173). Najbolj kar za 317% se je
povečalo  število  izvršitvenih  oblik  tihotapljenja  v  okviru kriminalne
združbe  po  6 odstavku 308 čl. KZ-1 (6) Če storilec z dejanji iz tretjega,
četrtega  ali  petega  odstavka  tega  člena  sebi ali komu drugemu pridobi
nesorazmerno  premoženjsko  korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali
povzroči  nevarnost  za  življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori
kot  član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in
denarno  kaznijo.  (iz 12 na 50) , porast za 64% je zabeležen tudi v okviru
tihotapljenja  zaradi  premoženjske  koristi po 3 odstavku 308 čl. KZ-1 (3)
Kdor  se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko
Slovenijo  ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih
po  njem  prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih
tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države ali omogoči
nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno
kaznijo. (iz 99 na 162).

Slovenska  policija  je  v  celotnem  letu  2018 obravnavala 153 dogodkov v
katerih so bilo prijetih 218 sprovajalcev oz. tihotapcev ljudi. V letošnjem
letu do danes beleži 192 (76) dogodkov, kar pomeni 152% porast v primerjavi
s primerljivim obdobjem lani.

Policija je tako do 28. 8. 2019 obravnavala 192 primerov, v katerih je bilo
prijetih  273 tihotapcev ljudi (246 tujcev ter 27 slovenskih državljanov) s
1.554  nezakonitimi  migranti.  Zoper  223  tihotapcev ljudi je bil odrejen
pripor.

Najbolj  izstopa PU Koper, ki je obravnavala 76 dogodkov, v katerih je bilo
prijetih 108 tihotapcev ljudi (102 tujcev in 6 slovenskih državljanov), pri
čemer  je  bil  zoper 86 oseb odrejen pripor. Sledi ji PU Novo mesto, ki je
obravnavala 41 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 55 tihotapcev ljudi (50
tujcev in 5 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 46 oseb odrejen
pripor. PU Ljubljana je obravnavala 32 dogodkov, v katerih je bilo prijetih
47  tihotapcev  ljudi (40 tujcev in 7 slovenskih državljanov), pri čemer je
bil zoper 36 oseb odrejen pripor.

Nova  oprema in kadrovska okrepitev še dodatno pomagata policistom pri delu
na državni meji

Slovenska  policija  se  z množičnimi migracijami srečuje že od jeseni leta
2015. Od takrat jih z raznimi oblikami dela 24 urno na dan spremljamo in se
jim   nenehno   prilagajamo.   Rezultat,  ki  kaže,  da  je  delo  policije
profesionalno,  strokovno,  zakonito in učinkovito, je letošnje odkritje že
273 oseb, ki so na nezakonit način sprovajale migrante na ozemlje Republike
Slovenije.

Policija  je  v  obdobju  od  1.  1.  2019 do 26. 8. 2019 obravnavala 9.256
ilegalnih  prehodov.  Število  se je glede na enako obdobje preteklega leta
povečalo  za  62,4  %,  ko  je  bilo obravnavanih 5.700 ilegalnih prehodov,
vendar  smo  na  podlagi sporazuma o vračanju nezakonito prebivajočih oseb,
hrvaškim varnostnim organom uspešno vrnili 6.223 oseb. Lani v istem obdobju
2.307.  Najpogosteje državno mejo ilegalno prestopijo državljani Pakistana,
Alžirije in Afganistana.

Letos  smo v istem obdobju sprejeli 3.255 izraženih namer podaje prošnje za
mednarodno  zaščito,  lani  3.151. Policija se skladno s svojimi zmožnostmi
trudi  in  izvaja  vse  z  zakonom  predvidene  ukrepe,  da  bi  omejila in
preprečila  nedovoljene  migracije. Policija ilegalnim migrantom zagotavlja
pravico  do  mednarodne  zaščite, ugotavlja pa zlorabe postopkov mednarodne
zaščite kot utečene prakse tihotapcev oseb.

Na  bolj obremenjena območja pošiljamo kadrovsko pomoč policistov iz drugih
policijskih  enot  in  uprav,  konjenike,  vodnike  službenih psov, pomožne
policiste. Trenutno je v teku razpis za okoli 100 novih nadzornikov državne
meje.  Pri  skupnem  patruljiranju  in  varovanju državne meje nam pomagajo
pripadniki  Slovenske vojske. Prihodnji teden bomo v varovanje državne meje
vključili še dodatno 15 pripadnikov Slovenske vojske, po 23. septembru 2019
pa še 20 vojakov.

Pri  tem  uporabljamo  vso  razpoložljivo  opremo,  kot  npr.  helikopterje
policije  –  in  tudi  s  strani  Slovenske vojske (pri čemer je policijski
observer  vedno  v  helikopterju), termovizije, drone (v postopku je nabava
dodatnih 25 brezpilotnikov, ki so se v uporabi izkazali za zelo učinkovite,
usposabljamo tudi policiste na policijskih upravah za njihovo uporabo, tako
bo  namreč  uporaba  dronov  še  bolj  operativna),  videonadzorne  sisteme
(vzpostavljena  sta  nova  videonadzorna  centra  na PU Novo mesto in na PU
Koper),  kamere  (nabavili  smo  60   novih kamer, katere bomo postavili na
območja,  kjer  s  tehničnimi  sredstvi  učinkoviteje nadziramo in varujemo
državno  mejo,  načrtujemo še 130 dodatnih kamer), testiramo pa tudi kamere
za  snemanje  podvozja  vlakov  in  tovornih vozil (ker ugotavljamo primere
prebežnikov,  ki  se  skušajo  mejni  kontroli  izogniti skriti v podvozjih
vlakov in tovornih vozil).

V  veliko pomoč pri usmerjanju nezakonitih migracij so nam začasne tehnične
ovire, ki nezakonite migracije usmerjajo na pričakovana mesta prehoda, kjer
jih  lažje  zaznavamo  in  prijemamo  in  v  nadaljevanju izvedemo zakonske
postopke  z  migranti.  Policija  pri  nadzoru namenja še posebno pozornost
tistim mestom na državni meji, kjer so zapornice na prehodnih mestih, ki so
namenjene  lokalnim  upravičencem  zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti (v
posameznih  primerih  smo  ugotavljali tudi odprte zapornice in poškodovane
ključavnice,  za  kar sicer ne sumimo migrantov, vendar pripominjamo, da je
meja  na  teh  mestih kljub temu nadzirana) in tudi mestom, kjer so vrata v
začasnih tehničnih ovirah (npr. za prehod divjadi). Ugotavljamo tudi, da so
tihotapske  poti  na  drugih  območjih in ne na krajih, kjer so ta prehodna
mesta oz. prehodi.

Izmenjava   ključnih   informacij   v   okviru   mednarodnega  policijskega
sodelovanja  in  s policijskimi atašeji je velikega pomena. Poudarjamo tudi
zelo  dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki policijo sprotno obvešča o
vseh  sumljivih  osebah  in vozilih. Pri tem izpostavljamo, da ni nikakršne
potrebe  za  samoorganiziranje  občanov,  vaške  straže ipd., saj slovenska
policija   varuje  državno  mejo  in  nadzira  območje.  Še  več,  policija
nasprotuje  in obsoja ustanavljanje tako imenovanih vaških straž ali vard z
namenom  prevzemanja nalog državnih organov. Vsako nezakonito ravnanje bomo
kot tako tudi obravnavali. Poudarjamo, da policija skrbno spremlja tovrstno
problematiko  in  bo  v  vsakem  takem  primeru  ukrepala v primeru obstoja
kaznivih ravnanj.

Policija izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in jih bo
skladno s pripravljenimi načrti v prihodnje po potrebi tudi stopnjevala.

Sodelovanje lokalne skupnosti s policijo je ključnega pomena pri odkrivanju
ilegalnih migracij

Letos  smo  na območju Policijske uprave Celje zaradi nedovoljenega prehoda
čez  državno mejo obravnavali 204, lani v enakem obdobju 57 oseb. Povečanje
smo  zabeležili  predvsem  v  zadnjih treh mesecih, ko smo obravnavali  173
nedovoljenih  prehodov  državne  meje.  V  največ  primerih  so nedovoljeno
vstopili  državljani  Afganistana  (55),  Iraka  (41), Sirije (15) Pakistan
(14),  Bangladeša  (14),  Kosova  (10),  Kitajske  (10)  in ostali. Najbolj
obremenjeno je območje Policijske postaje Rogaška Slatina.

V  tem obdobju smo obravnavali tudi 37 tujcev, lani v enakem obdobju 25, ki
so  mejo  prestopili  skriti  v  tovornih  vozilih in smo jih obravnavali  v
notranjosti.  Največ,  24, je bilo državljanov Afganistana. Na samih mejnih
prehodih  smo  pri  skupni mejni kontroli,  pri poskusu vstopa v Slovenijo,
odkrili  še  12  državljanov  Afganistana,  ki  so  bili  skriti v tovornih
vozilih. Postopke z njimi so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Na mejnih prehodih smo letos zavrnili vstop 51 osebam, ki niso izpolnjevali
pogojev za vstop, večina jih je državljanov Srbije in Bosne in Hercegovine.
lani smo vstop zavrnili 30 ljudem.

Hrvaškim  varnostnim  organom  smo  letos vrnili 137 tujcev, 38 državljanov
Iraka, 29 državljanov Afganistana, 14 državljanov Pakistana in ostale.

Za  mednarodno  zaščito  je zaprosilo 84 oseb, ki so nedovoljeno vstopile v
Slovenijo  in  sicer  9  državljanov  Afganistana,  14 državljanov Iraka, 8
državljanov  Alžirije in ostali. Lani je za mednarodno zaščito zaprosilo 63
oseb.

Na  območju  PU  Celje  je  državna  meja zavarovana z začasnimi tehničnimi
ovirami,  ki  so postavljene ob mejni reki Sotli. Policisti izvajamo nadzor
državne  meje  skupaj  s  pomožnimi  policisti  in  ob  pomoči  pripadnikov
slovenske  vojske.  Prav  tako  na  mejnem  območju  izvajamo skupne mešane
patrulje  s policisti iz Hrvaške. Za varovanje državne meje uporabljamo vsa
razpoložljiva   tehnična   sredstva,   kot   so   termovizije,  nočnogledi,
observacije s helikopterji in podobno.

Nekaj  ilegalnih prebežnikov smo dobili  tudi po zaslugi občanov, ki so nas
poklicali in obvestili da so jih opazili, za kar se jim zahvaljujemo.

Napisala: Milena Trbulin