Učitelj vožnje prejemal nedovoljene nagrade

Iz Policijske uprave Celje, so nam sporočili, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije v pred kazenskem postopku zaključili s preiskovanjem sumov storitev več korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu Kazenskega zakonika in nedovoljenega dajanja daril po 242. členu Kazenskega zakonika.

Z zbiranjem obvestil, dokazov in z opravljenimi hišnimi preiskavami na območju policijske uprave Celje je bilo ugotovljeno, da je učitelj vožnje in teorije, pri opravljanju gospodarske dejavnosti, v eni izmed šol vožnje, z območja Celja, med letoma 2016 in 2017, od kandidatov za vožnjo, zase zahteval in sprejemal nedovoljene nagrade v obliki gotovine v višini od 25 do 600 €.

Kot protiuslugo, jim je v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo področje pravil in pogojev za usposabljanje kandidatov za voznike, uredil vpis v šolo vožnje, neupravičeno pridobil evidenčni karton vožnje, s ponarejanjem poslovne dokumentacije uredil, da kandidatom ni bilo potrebno biti prisoten na obveznem teoretičnem programu usposabljanja in uredil, da jim ni bilo potrebno v celoti izvesti predpisanega praktičnega dela usposabljanja.

Celjski kriminalisti so v omenjenem primeru na pristojno državno tožilstvo, zoper deset fizičnih in eno pravno osebo, podali petnajst kazenskih ovadb s področja korupcije in druge gospodarske kriminalitete.

Glede na dejstvo, da obravnavana zadeva zajema tudi področje preventive in varnosti v cestnem prometu, pravil in pogojev za udeležbo voznikov v cestnem prometu, s spoštovanjem katerih se v večji meri pripomore k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, so kriminalisti o ugotovljenih hujših kršitvah s področja izvajanja strokovnosti, kakovosti in zakonitosti obvestili pristojno Javno agencijo RS za varnost prometa.