Tudi štajerski hmelj zaščiten na evropski ravni

Foto: Pixabay

Evropska komisija je včeraj v Uradnem listu Evropske unije objavila registracijo Štajerskega hmelja kot proizvoda z zaščiteno geografsko označbo ZGO. To je sedaj 24. slovenski proizvod, ki je zaščiten pri Evropski komisiji. Vlogo za zaščito je podalo Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije.

Območje pridelave Štajerskega hmelja določajo meje štajerske pokrajine na zahodu, na jugozahodu in jugu se meja nadaljuje po reki Savi, na jugovzhodu je meja državna meja s Hrvaško, na vzhodu reka Mura ter na severu državna meja z Avstrijo.

Štajerski hmelj predstavljajo slovenske sorte hmelja, ki so vpisane v slovensko sortno listo. Med njimi so to predvsem Savinjski golding, Aurora, Atlas, Ahil, Apolon, Bobek, Buket, Blisk, Celeia, Cekin, Cicero, Cerera, Dana, Styrian gold, Styrian Eureka in Styrian Eagle. V največjem obsegu se pridelujejo sorte Aurora, Bobek, Celeia in Savinjski golding, nekaj odstotkov pridelave pa zavzemata novejši sorti Dana in Styrian gold.

Na slovensko vlogo je v postopku registracije Štajerskega hmelja pri Evropski komisiji ugovarjala Avstrija, saj se tudi na območju avstrijske Štajerske prideluje štajerski hmelj pod imenom Hopfen aus der Steiermark” in Hopfen aus der Südsteiermark”.

V času pogajanj sta Slovenija in Avstrija dosegli dogovor, po katerem lahko Avstrija za hmelj, proizveden na območju Štajerske v Avstriji, še naprej uporablja zgoraj navedeni imeni, vendar pod pogojem, da je v istem vidnem polju kot ti imeni, naveden dodaten sklic na avstrijsko poreklo kot na primer “Hopfen aus der Steiermark” Osterreich. Avstrijski proizvajalci na embalaži ne smejo uporabljati elementov, ki bi kakorkoli asociirali na Slovenijo, Avstrija pa pri izvozu proizvodov, ki uporabljajo omenjeni avstrijski imeni, teh ne sme uporabljati, uporabi pa lahko le izraz “avstrijski hmelj”.

Slovenski pridelovalci lahko ime Štajerski hmelj” prevajajo v druge jezike, pri prevodu v nemški jezik pa se izraz “Štajerski”, ne bo prevajal.

Evropska komisija je vsebino dogovora med Slovenijo in Avstrijo pri registraciji Štajerskega hmelja upoštevala v celoti.