Po 15. juniju boste za uporabo mobilnih storitev v EU izven svoje države plačali toliko, kot plačujete zanje doma. S tem datumom se namreč v EU ukinjajo pribitki za gostovanje v tujih mobilnih omrežjih. Dodatnih stroškov pa ne bodo imeli niti na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu.

Projekt odprave pribitkov za gostovanje v tujih mobilnih omrežjih se je začel že pred desetimi leti, najbolj zaslužna zanj pa je bila takratna evropska poslanka, danes pa poslanka Viviane Reding (ELS, Luksemburg).

“Državljani ne bodo več plačevali za prehod meje, počutili se bodo lahko kot doma, Evropa bo njihov dom.” (Viviane Reding)

Načelo pravične uporabe

Uporabniki mobilnih storitev bodo plačevali domačo ceno, če mobilnih storitev v tujini ne bodo koristili več kot doma. V nasprotnem primeru jim bodo operaterji lahko zaračunali pribitek. To načelo pravične uporabe je v zakonodajo o odpravi roaminga uspešno vnesel Parlament.

Z odpravo gostovanja želi EU preprečiti zlorabe uredbe, saj bi se uporabniki lahko naročili na mobilne storitve v državi, kjer so te cenejše in jih uporabljali v svoji domači državi, kjer so te storitve dražje.

Ukinitev gostovanja za storitve prenosa podatkov

Obseg trga prenosa podatkov v EU se je od leta 2007 povečal za 630 odstotkov, je mogoče zaslediti na spletni strani Evropskega parlamenta. V prvi polovici leta 2018 pa naj bi v veljavo stopila tudi uredba, ki bo uporabnikom brez pribitkov omogočala dostop do naročenih spletnih vsebin tudi v drugih državah EU.

Dokončno odpravo gostovanja je omogočil dogovor med Parlamentom in Svetom EU o omejitvi velikoprodajnih cen, ki si jih med seboj zaračunavajo operaterji za gostovanje v svojih omrežjih.

Uredništvo