Stopite v naše vrste!

Foto: Slovenska vojska

Slovenska vojska je aktiven delodajalec in omogoča možnosti zaposlitve mladim tudi do 27. leta starosti. Slovenski vojski se letos lahko pridruži 630 novozaposlenih pripadnic in pripadnikov stalne sestave, v pogodbeno rezervno sestavo pa se lahko vključi okrog 500 novih pripadnikov.

V stalni sestavi Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati, stari od 18 do 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati, stari do 45 oziroma 55 let, za tri mesece pa se vojski na prostovoljno služenje vojaškega roka lahko pridružijo kandidati, stari od 18 do 27 let. Vsi, ki s Slovensko vojsko sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pripadniki stalne sestave, prejmejo tudi finančno nagrado v višini do pet povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Različne oblike sodelovanja v njej so mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. V letošnjem letu se je zaposlilo 70 novih pripadnic in pripadnikov. Glede na nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, ter skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več uresničevati vseh nalog. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder je zato odločil, da bo vpoklical pripadnike pogodbene rezervne sestave na opravljanje vojaške službe v miru. Od maja vrste Slovenske vojske dopolnjuje 291 pripadnic in pripadnikov rezervne sestave, ki so selektivno vpoklicani od enega do šestih mesecev. Pripadniki pogodbene rezervne sestave opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri širšem varovanju državne meje in ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo. Na ta način Slovenska vojska v tem času lahko opravlja že načrtovane naloge v nespremenjenem obsegu.

 

Služba za strateško komuniciranje