Šoštanjčani zahtevajo rento!

Zaradi večletnega onesnaževanja s strani TEŠ, so se prebivalci Šoštanja združili v Civilno iniciativo, ki je pisala pismo predsedniku vlade.

V pismu zahtevajo rento in znižanje stroškov za toplotno ogrevanje.

Termoelektrarna se medtem že dogovarja o podobnih odškodninah še za Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Energetika na teh področjih povzroča prebivalstvu nenehne skrbi. Od tresenja tal, do slabega zraka.

Odškodnine so bile dogovorjene s sporazumom. Termoelektrarna je ta sporazum enostransko prekinila, kar pa je bilo menda po pogodbi tudi dovoljeno.

TEŠ je menda sporazum o odškodninah prekinil zaradi izgub, ki jih prinaša TEŠ 6. V podjetju so prepričani, da se bodo z dogovori lahko uskladili in z vsemi pogodili izvensodno.

Kot smo že omenili, so se v Šoštanjski iniciativi naprej odločili poslati pismo Cerarju.  Če jih ta, v tridesetih dneh ne bo povabil na razgovor, bodo zahteve in pritiske stopnjevali.

Bodo morali prebivalci odškodnino zdaj sodno izterjati?

Medtem ima Velenje že pripravljen odškodninski zahtevek za 750.000 evrov in če jim TEŠ ne bo odgovoril v roku petnajst dni, bodo šli v tožbo.

Občini Šoštanj in Šmartno ob Paki se še nista odločili za tožbo. S TEŠ se še dogovarjata. Odločili sta se za izven sodno poravnavo. Poteka priprava pogodbe.

Domačini pa so še vedno prepričani, da so zaradi degradiranega okolja upravičeni do denarnega nadomestila.