Vir: HSE

Termoelektrarna Šoštanj, ki proizvede povprečno eno tretjino vse slovenske električne energije, v kriznih obdobjih pa kar preko polovico, Občini Šoštanj še vedno ni izplačala odškodnine za leto 2016, prav tako odškodnine ni predvidene za leti 2017 in 2018. Odškodnine pa ni niti s strani Premogovnika Velenje.

Šoštanj, ki leži v zahodnem delu Šaleške doline, je zgodovinsko močno povezan z Družmirjem, vasjo, ki jo je zaradi pridobivanja premoga napolnila voda. Na vzhodnem delu Šoštanja se proti Velenju sedaj razprostira Družmirsko jezero, ki je najgloblje jezero V Sloveniji. Nastalo je zaradi ugrezanja tal nad zapuščenimi rovi Premogovnika Velenje. Jezero se počasi povečuje in širi proti naselju Gaberke. Posledica rudarjenja Premogovnika Velenje in proizvodnje električne energije Termoelektrarne Šoštanj je omejena raba prostora, degradirano okolje in novonastala jezera. Vpliv energetske dejavnosti na prostor in kakovost življenja v njem se močno odraža v prahu, hrupu, vonjavah iz prezračevalnega jaška, senčenju, tresenju tal in razvrednotenju prostora. Glede na navedena dejstva, bi morala biti Občini Šoštanj izplačana odškodnina zaradi škodljivih vplivov rudarjenja, delovanja Termoelektrarne Šoštanj in posledično slabših bivalnih pogojev občanov. Do leta 2016 je pogodba o izplačilo odškodnine bila podpisana, vendar izplačila niso bila realizirana, zato so se že v letu 2016 pojavile težave s sestavo proračuna Občine Šoštanj.

Najhujše pri vsem tem pa je dejstvo, da odškodninskega sporazuma z Občino Šoštanj po letu 2016 več ni, kar pa pomeni, da občina ni upravičena do odškodnine. Prav tako področje odškodnin zaradi omejene rabe prostora ni urejeno z zakonodajo kot je to urejeno na področju Nuklearne elektrarne Krško. Sedaj je skoraj že povsem jasno, da sredstev, ki bi jih Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje morala nameniti Občini Šoštanj zaradi škodljivih vplivov delovanja, očitno ne bo.