Šmartno ob Paki – “boj z mlini na veter”?

Foto: pixabay.com

Občan Šmartnega ob Paki je na Ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu.

Takšno pobudo je pred njim že vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki – a jo je sodišče zavrglo.

V pobudi za presojo ustavnosti so občani želeli preveriti ali je uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojni osi v neskladju z ustavo.

Kot že rečeno se je tej pobudi pridružil tudi občan Martin Likeba – in Ustavno sodišče je tudi njegovo pobudo zavrglo.

Dvom torej še vedno obstaja, saj Ustavno sodišče ne želi presojati o upravičenosti dvoma občanov, da omenjena uredba ni v skladu z ustavo.